Sabtu, 29 November 2008

KENALI WARISAN SENI BINA JOHOR: RUMAH LIMAS

1.0 PENDAHULUAN
Seni bina rumah limas tergolong dalam budaya kebendaan. Sebenarnya, seni bina rumah limas banyak menerima pengaruh luar. Antaranya penjajahan Belanda dan British di Tanah Melayu, pengaruh kemasukan agama Islam serta pengaruh daripada seni bina rumah Indonesia. Hal ini demikian dapat dilihat melalui transformasi rumah bumbung panjang iaitu rumah tradisional Melayu Johor kepada rumah limas. Masyarakat Melayu tradisional Melayu Johor telah mengadaptasi seni bina luar ke dalam seni bina rumah limas. Contohnya melalui pembinaan tangga yang mempunyai maksud tertentu. Pengaruh ini bukan sahaja diserap oleh masyarakat Melayu Johor namun masyarakat Melayu amnya. Seni bina rumah masyarakat Melayu Johor ini mempunyai nilai estetika yang perlu dikekalkan dan diwarisi daripada satu generasi ke satu generasi.

2.0 SEJARAH RUMAH LIMAS
Pengaruh iklim khatulistiwa di Malaysia banyak mempengaruhi corak kehidupan masyarakatnya termasuklah dalam seni bina rumah. Dalam konteks yang lebih kecil iaitu dengan mengambil contoh seni bina rumah limas di Johor, pembinaan rumah tradisional berkenaan berperanan sebagai tempat berlindung yang sesuai dengan faktor topografi tanah dan iklim kawasan tersebut. Jika disingkap daripada sudut sejarah rumah limas, perkataan ‘limas’ menjurus kepada atap yang mempunyai lima perabung (Abdul Halim Nasir dan Wan Hashim Wan Teh 1997:66). Limas atau ‘bumbung lima’ ini ditambah struktur segitiga di atasnya lalu dipanggil ‘limas’ (daripada ‘lima emas’ kerana suatu masa dulu hanya rumah pembesar yang berbumbung limas, dan mungkin mula digunakan semasa Kesultanan Johor-Riau). Rumah jenis ini juga sering disebut dengan rumah Bari (Abdul Halim Nasir dan Wan Hashim Wan Teh 1997:66). Bari dalam bahasa Indonesia berarti lama atau kuno.

Menurut Abdul Halim Nasir dan Wan Hashim Wan Teh (1997: 70), rumah Melayu bentuk limas mula berkembang dan popular di Malaysia sejak pertengahan kurun ke 19. Pengaruh kebudayaan luar khususnya daripada Kepulauan Melayu seperti Pattani, Acheh, Minangkabau, Jawa, Bugis, Riau, Jambi, dan Bajau telah mempengaruhi seni bina dan reka bentuk rumah Melayu. Contohnya Rumah Minangkabau, Rumah Bugis, Rumah Belanda, dan Rumah Bujang. Kedatangan penjajah Barat khususnya Belanda dan Inggeris pula telah menyebabkan rumah tradisional Melayu Johor berubah bentuk daripada rumah bumbung panjang kepada rumah limas iaitu berbeza pada kedudukan bumbungnya (Abdul Halim Nasir dan Wan Hashim Wan Teh 1997:67). Dapatlah dikatakan bahawa semua rumah tradisional negeri di Malaysia mempunyai rumah bumbung panjang namun, selepas kedatangan penjajah dan kemasukan pengaruh luar, seni bina dan bentuk rumah tradisional Melayu mengalami perubahan bentuk seperti limas atau bumbung Belanda di Johor.

2.1 STRUKTUR BINAAN RUMAH LIMAS
Rumah limas Johor mempunyai bentuk asas yang sama iaitu dibina sederhana tinggi. Dalamnya terdapat unsur rumah Melayu tradisi terutama ciri hiasan kelarai dan alas tiang rumah (Ensiklopedia Malaysiana jilid 11, 1996:248). Cara untuk mengenal pasti rumah limas Johor mengikut Ensiklopedia Malaysiana (1996:252) ialah melalui bumbung rumahnya iaitu mempunyai perabung panjang dan bersambung dengan empat buah perabung limas. Pada puncak bumbung dipasang kayu tajam yang dipanggil tunjak langit (Suraya 1995:39). Rumah ini mempunyai ruang hadapan yang dipanggil serambi dan di hujung serambi ialah ruang anjung. Rumah ini dibuat daripada kayu cengal, keranji, perak dan meranti (Suraya 1995:39).

Garis besar rumah Limas terdiri daripada tiga bahagian, iaitu bahagian depan, bahagian tengah dan bahagian belakang. Pada bahagian depan rumah terdapat tangga dengan anak tangga berjumlah ganjil. Bahagian dalamnya pula berupa pelataran yang luas. Ruangan ini dijadikan pusat berkumpul pada majlis-majlis seperti kenduri dan majlis Marhaban. Ruang tamu sekaligus akan dijadikan ‘ruang pamer’ untuk menunjukkan kemakmuran pemilik rumah. Pada bahagian ruangan dinding akan dihiasi dengan ukiran bermotif flora yang dicat dengan warna keemasan. Ruang bahagian belakang digunakan sebagai dapur.

Dengan istilah lain, bahagian depan digelar ‘rumah ibu’ (sempena menghormati peranan ibu sebagai pengelola rumah dan penyeri keluarga), bahagian tengah sebagai ‘rumah tengah’ dan bahagian belakang ialah ‘rumah dapur’ (www.sumsel.go.id/seniBudaya). Kebiasaannya pada bahagian hadapan rumah mesti mempunyai bahagian lantai yang lebih rendah daripada aras rumah ibu. Bahagian tersebut berbumbung namun selalunya tak berdinding dan cuma berpagar susur (railings). Bahagian ini juga dipanggil ‘serambi’, ataupun ‘selasar’ (www.dipardass.go). Ruang ini menjadi tempat pengantara di antara bahagian luar rumah dan dalam rumah untuk tujuan melakukan pekerjaan, beristirahat atau menerima tetamu yang bukan muhrim. Pada bahagian belakang rumah pula terdapat ‘pelantar’ yang menjadi tempat kerja basahan atau basuhan.

Pengasingan antara bahagian ini dilihat sebagai sesuai dengan kehidupan masyarakat Melayu tradisional. Pembahagian bahagian-bahagian rumah dapat mengelak daripada kebakaran. Hal ini demikian kerana kebakaran selalunya berpunca daripada api masakan. Oleh itu, jika bahagian dapur terbakar, lebih mudah untuk mengawal bahagian lain daripada terbakar. Tambahan lagi, sekiranya pemilik rumah ingin memperbesar rumah, struktur rumah tengah pula boleh ditambah di antara Rumah Ibu dan Rumah Dapur. Struktur rumah limas yang terangkat atas tiang dilihat dapat menambah pengudaraan. Hal ini demikian juga disesuaikan dengan gandingan pelbagai gaya tingkap, termasuk jenis tingkap sependiri seperti ‘French window’, yang berguna untuk kemasukan angin dan cahaya (Lihat lampiran). Menurut Mohd Tajuddin Mohamad Rosli et. al (2004: 28) pula, pembinaan tingkap seperti itu adalah disebabkan kekerapan aktiviti orang Melayu yang banyak duduk dilantai seperti makan, tidur dan sembahyang menyebabkan tingkap dibuat rendah hingga ke lantai untuk disesuaikan dengan keadaan duduk.

Rumah limas mempunyai ‘bumbung lima’ atau ‘limas’ (atap perisai). ‘Bumbung lima’ ialah jenis yang ada lima perabung atau empat perabung seperti piramid untuk struktur ringkas seperti pondok wakaf (http://myschoolnet.ppk.kpm.my). Lebih canggih lagi, ‘bumbung lima’ ini ditambah struktur segitiga di atasnya yang dipanggil ‘limas’ (dari ‘lima emas’ karena suatu masa dulu hanya rumah orang berada atau pembesar yang berbumbung limas, dan mungkin mula digunakan semasa Kesultanan Johor-Riau).

Sifat paling ketara pada rumah limas adalah pada struktur binaannya yang didirikan di atas tiang. Kelebihan yang diperolehi daripada ‘keterapungan’ ini; termasuklah mengelakkan daripada mudah dimasuki haiwan liar, dan dapat mengelak air daripada masuk ke rumah jika berlaku banjir. Rumah juga akan lebih sejuk akibat pengudaraan pada semua bahagian (dari atas, tepi dan bawah). Selain itu, ruang kosong pada bahagian bawah rumah (juga disebut ‘polong’) menjadi tempat yang sesuai untuk menyimpan barang.

Seni bina rumah limas dikaitkan dengan sifat kreatif masyarakat Melayu serta hubungan mereka yang sangat erat dengan persekitaran dan pegangan mereka. Antara faktor yang mempengaruhi seni bina rumah limas ialah faktor iklim, agama Islam, sosial dan alam sekitar. Faktor agama Islam menyebabkan rumah didirikan mengikut arah kiblat dan ruang di antara kaum lelaki dan perempuan dipisahkan. Rumah limas mempunyai bilik yang lebih daripada satu. Hal ini demikian merangkumi bilik tidur utama, bilik tidur anak lelaki, bilik tidur anak perempuan dan bilik tidur tetamu. Selain itu, pembahagian rumah kepada rumah ibu, rumah tengah dan rumah dapur juga merupakan pengaruh sosio agama masyarakat Melayu terdahulu termasuklah dalam masyarakat Melayu Johor. Kewujudan konsep pelan terbuka menyebabkan wujudnya pelbagai bentuk simbol fizikal pemisah. Zon tetamu biasanya pada bahagian hadapan manakala zon keluarga pada bahagian belakang rumah (Mohd Tajuddin Mohamad Rosli et. al 2004: 33).

Faktor iklim dan lokasi perumahan yang berhampiran dengan hutan pula menyebabkan rumah limas ini bertiang dengan lantainya tinggi daripada permukaan tanah supaya dapat mengatasi kelembapan tanah dan dapat mengelak daripada dimasuki haiwan liar (Mohd Tajuddin Mohamad Rosli et. al 2004: 28). Selain itu, tiang ini juga dapat mencegah ruang di dalam rumah ditenggelami air jika berlaku banjir.

Budaya masyarakat Melayu kaya dengan kiasan atau pengaruh daripada agama Islam sehinggakan pengaruh seni bina Barat juga tidak mampu menandinginya. Rumah limas biasanya dibina menghadap matahari naik atau jatuh untuk menyesuaikannya dengan arah kiblat dan juga untuk mengawal suhu di dalam rumah (Abdul Halim Nasir dan Wan Hashim Wan Teh 1997: 36). Orang-orang tua juga mempercayai bahawa kebiasaan membuka tingkap pada awal pagi walaupun matahari belum terbit akan memanggil malaikat pembawa rezeki. Pintu dan tingkap pula dihiasi dengan ukiran berbentuk awan larat yang indah sebagai tanda mengalu-alukan tetamu yang datang kerana mereka dianggap membawa rezeki.

Unsur sufisme dalam seni bina rumah limas adalah sebagai satu perumpamaan kubur supaya sentiasa mengingati kematian. Dengan itu, manusia akan menjauhi perkara-perkara yang dilarang dan mengamalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah S.W.T. Konsep ini dapat dilihat pada rumah limas yang mempunyai petunjuk langit pada bahagian hujung kiri dan kanan bumbung dan berbentuk batu nisan. Unsur ini juga sebagai perlambangan bahawa manusia mendapat cahaya daripada langit.

Anak tangga rumah Melayu tradisional sengaja dibina dengan bilangan ganjil kerana bilangan genap menunjukkan kesempurnaan dan ia hanya milik Allah S.W.T. Hal ini demikian juga sama dengan seni bina rumah limas. Bilangan ganjil menunjukkan manusia sebagai hamba-Nya yang lemah dan tidak sempurna. Biasanya masyarakat Melayu tradisional mengambil bilangan 3, 5, 7 dan 9 anak tangga. Angka 7 sering dikaitkan dengan pengertian 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 hari dan sebagainya. Hal ini demikian menjelaskan bahawa masyarakat Melayu tradisional sering mengadaptasi isi kandungan al-Quran dalam seni bina rumah mereka (http://www.palembang.go.i).

Pada bahagian tebar layar, masyarakat Melayu Johor menggabungkan corak bulan atau matahari naik. Namun begitu, mereka juga mengggunakan unsur flora. Ukiran susur bayung membuktikan bahawa corak yang digunakan oleh masyarakat Melayu dikaitkan dengan etika nilai kepercayaan kepada Tuhan yang Esa (Rahmah Bujang dan Nor Azlin Hamidon 1998:121). Motif ukiran adalah menggambarkan cahaya atau hidayah dari Allah S.W.T. yang diperlukan oleh manusia. Ukiran bersambung-sambung yang menghiasi pintu pula adalah kiasan kepada kalimah syahadah yang mengikat dan menghubungkan manusia dengan Allah S.W.T. selama-lamanya. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu tradisional, kalimah syahadah perlu dihidupkan dalam kehidupan seharian, bukan sahaja sebagai kalimah suci tetapi juga sebagai lambang hubungan rapat manusia dengan Allah S.W.T.

3.0 PENERIMAAN RUMAH LIMAS DALAM KONTEKS MASYARAKAT MODEN
Tradisi pembuatan rumah Limas ditransmisikan secara turun-temurun daripada satu generasi kepada generasi berikutnya. Namun demikian, peredaran zaman telah mengubah tradisi ini. Pengaruh dan arus pemodenan telah mengubah corak pemikiran manusia yang akhirnya turut mengubah arkitekstur rumah limas. Dalam pada itu, kesukaran memperoleh bekalan kayu menyebabkan harga kayu menjadi sangat mahal. Keadaan ini telah mengubah minat masyarakat Johor daripada meneruskan tradisi pembinaan rumah limas. Selain itu, faktor kemampuan ekonomi turut menyebabkan masyarakat Johor khususnya pada hari ini berubah untuk tinggal di rumah teres atau di apartment yang jauh lebih sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.

Perubahan turut berlaku dalam aspek alat atau keperluan asas serta perkakasan dan hiasan rumah. Rumah limas menuntut tuan rumah menyediakan meja dan kerusi pada bahagian anjung atau beranda rumah di samping, di ruang makan dan ruang tamu. Langsir tingkap yang menjadi bahagian terpenting pada rumah limas juga memerlukan penggunaan jumlah kain yang banyak untuk dipadankan dengan panjang dan lebar tingkap tersebut. Selain itu juga, rumah limas mempunyai ruang tamu yang khas dan boleh diubahsuai untuk keperluan anggota rumah (Rahmah Bujang dan Nor Azlin Hamidon 1998:124). Hiasan rumah perlu dipelbagai mengikut kesesuaian pembahagian ruang dalam rumah. Perkara ini menjadi suatu kebiasaan bagi pemilik rumah limas. Namun begitu, bagi masyarakat moden, semua ini tidak menjadi kemestian kepada pemilik rumah kerana tuan rumah berhak menentukan keadaan rumah mereka sendiri. Tambahan pula, kemasukan unsur barat, timur dan juga pengaruh Indonesia dalam membawa imej pada hiasan sesebuah rumah mula menarik minat masyarakat moden terhadap aspek hiasan dalaman rumah. Buktinya semakin ramai masyarakat di Malaysia termasuklah masyarakat Johor sendiri mengimpikan struktur binaan rumah ala barat yang jauh lebih ringkas dan memerlukan kos yang lebih rendah. Pengaruh kenaikan suhu dunia juga sedikit sebanyak telah mengubah seni bina rumah limas iaitu dengan pengaruh alat penghawa dingin.

Dari segi proses pembinaan rumah limas, masyarakat Johor tradisional mempunyai satu sistem pembinaan yang unik. Hal ini demikian kerana, mereka perlu mengikuti beberapa tahap sebelum sesebuah rumah itu dapat didirikan. Proses ini dimulai dengan tahap persiapan melalui mesyuarat antara suami dan isteri tentang rumah yang bakal didirikan berdasarkan kemampuan dan besar rumah tersebut (Mohd Tajuddin Mohamad Rosli et. al 2004:29). Apabila mencapai kata sepakat, mereka akan mengadakan upacara menyembelih haiwan berkaki dua atau empat seperti ayam dan kambing untuk tujuan mesyuarat bagi mencari sumber bahan binaan, tempat yang ingin didirikan, waktu pendirian, pengadaan bahan dan mencari pembuatnya. Dalam majlis mesyuarat tersebut, turut diadakan majlis bacaan doa selamat bersama seluruh penduduk kampung. Majlis tersebut diadakan pada malam Jumaat.

Pada tahap pembangunan, terdapat tiga bahagian yang perlu dibangunkan secara berasingan iaitu bahagian bawah, bahagian tengah, dan bahagian atas rumah. Sebelum proses pembinaan rumah dilangsungkan, terlebih dahulu diadakan upacara pendirian cagak. Upacara ini ditandai oleh penyembelihan haiwan berkaki empat, seperti kambing dan lembu, kemudian barulah proses memacak tiang dilakukan. Setelah bahagian bawah selesai dibuat, proses dilanjutkan oleh pembangunan bahagian tengah rumah.

Biasanya, ketika proses membina bahagian bawah rumah limas, bahan-bahan untuk membuat bahagian ini juga telah dipersiapkan iaitu dimulai daripada papan untuk lantai, dinding, daun pintu, jendela dan sebagainya. Walau bagaimanapun proses ini kadang kala didahulukan dengan membuat bahagian bumbung rumah. Hal tersebut bertujuan agar bahan-bahan pada bahagian tengah, seperti dinding dan lantai, terlindung daripada hujan dan panas. Kerja-kerja membina atas rumah limas terdiri daripada pemasangan alang panjang, pengerap atau alang pelintang, kuda-kuda alang sunan atau tunjuk langit, kasau, tumbukan kasau, reng dan pemasangan atap.

Jika dibandingkan dengan masyarakat moden semua proses tadi diserahkan kepada kontraktor sepenuhnya. Konsep gotong-royong yang diamalkan oleh masyarakat tradisional tidak lagi sesuai digunakan pada masa kini atas alasan kesuntukan masa, sikap pentingkan diri sendiri, sibuk dengan urusan seharian dan terlalu mengejar kebendaan. Budaya meterial dan sekular yang dibawa oleh penjajah dan media pada masa kini telah mengancam amalan bantu-membantu dalam jiwa mereka. Keadaan ini juga turut menyumbang kepada perlambakan kawasan-kawasan perumahan. Masyarakat Melayu khususnya ghairah menjual tanah mereka dan akibat daripada itu, mereka tidak lagi mempunyai tanah dan cenderung untuk memilih rumah teres sebagai alternatif tempat tinggal. Selain itu, ketandusan budaya yang semakin ketara dalam masyarakat setempat telah menjadikan upacara-upacara seperti menyembelih haiwan sebagai tanda kesyukuran terus dilupakan dan dianggap sebagai khurafat.

Ibarat sudah terhantuk baru hendak tersedar, begitulah halnya dengan nasib masyarakat Johor. Rumah tradisional ini telah dijadikan sebagai salah satu cadangan bagi mengatasi masalah kerosakan yang teruk akibat banjir yang kerap melanda negeri tersebut sejak akhir-akhir ini. Memetik kenyataan Menteri Besar Datuk Abdul Ghani Othman oleh Bernama, kerajaan negeri Johor akan mengetengahkan reka bentuk "Rumah Limas Johor" yang didirikan di atas tiang-tiang, untuk membina projek-projek perumahan di kawasan yang kerap dilanda banjir (Berita wilayah, Berita Selatan Mei, 24). Keadaan ini telah memberi nafas baru kepada rumah limas kerana setelah sekian lama dipinggirkan, barulah maksud seni binanya disedari oleh masyarakat moden pada hari ini. Rumah Limas, akan dibina menerusi projek-projek perumahan kerajaan negeri dan akan menggunakan konkrit dan bukan kayu berikutan harga bahan mentah berkenaan yang mahal di pasaran. Kerajaan negeri bercadang mengketengahkan reka bentuk itu pada tahun ini dengan harga di antara RM60,000 dan RM70,000 sebuah (Berita wilayah, Berita Selatan Mei 24).

Tambahan pula, usaha mempopularkan semula rumah limas juga sedang giat dijalankan bagi menerangkan kepada orang ramai tentang seni warisan tradisional Johor. Program-program seperti program merakyatkan seni budaya yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan (KeKKWa) dan Kerajaan Negeri Johor dilihat sebagai antara contoh usaha dan perlu diteruskan demi mempertahankan seni warisan dan kebudayaan negeri daripada hilang dimakan zaman.

3.0 KESIMPULAN
Sesungguhnya budaya, kesenian dan kesusasteraan dalam sesebuah negeri sebenarnya mencerminkan identiti negeri dan masyarakat negeri berkenaan. Oleh itu, keperluan untuk kita mempertahankan seni warisan tersebut amatlah dituntut bagi menghalangnya daripada hilang dimakan masa dan lenyap dipukul ‘badai’. Dalam seni bina tradisional rumah limas, langkah yang lebih drastik perlu diambil untuk memelihara dan memulihara saki baki rumah limas dan mengkomersialkannya untuk tatapan generasi masa hadapan. Jangkaan masa hadapan terhadap kewujudan rumah ini pada masa hadapan masih lagi kabur memandangkan minat serta kecenderungan generasi kini terhadap rumah limas semakin terpinggir. Oleh hal yang demikian, program pembudayaan seni warisan perlulah dijalankan dari masa ke masa untuk terus mempromosi rumah limas ke arena yang lebih global lagi.

LAMPIRAN
Buku
Asmad (1987). Johor: Siri Lambaian Nusa. Melaka: Associated Educational Distributors (M) Sdn. Bhd.

Ensiklopedia Malaysiana jilid 11

Mohamad Tajuddin Bin Mohamad Rasdi, Kamaruddin Mohd. Ali, Syed Iskandar Syed Ariffin, Ra’alah Mohamad dan Gurupiah Mursib (2004). Warisan Seni Bina Dunia Melayu Rumah-rumah Tradisi. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Rahmah Bujang dan Nor Azlin Hamidon (1998). Kesenian Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Suraya (1995). Johor Darul Takzim: Siri Tanah Airku. Kuala Lumpur: Penerbitan Hartamas.


Akhbar

Johor Tampil Reka Bentuk Rumah Limas Di Kawasan Kerap Alami Banjir. (2008, May 24). Berita Wilayah (wilayah selatan).


Laman web

Rumah Limas, dalam http://www.palembang.go.id/2007/?mod=12&id=35, diakses pada 18 Julai 2008.

Rumah Tradisional dan Perkampungan, dalam http://www.sumsel.go.id/seniBudaya.php?id=235#top, diakses pada 18 Julai 2008.

Rumah Tradisional Limas, dalam http://www.dipardass.go.id/index.php?page=content&label_mnu=rumah-tradisional-limas, diakses pada 18 Julai 2008.

Rumah Melayu Tradisional, dalam http://myschoolnet.ppk.kpm.my/pakatan/ictic/sejarah/rumah_tradisional/rumah.htm, diakses pada 18 Julai 2008.

Tiada ulasan: