Rabu, 4 Februari 2009

Kenali Imam al-Syahid al-Banna

Biografi Imam al-Syahid Hasan al-Banna

Al-Syahid Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman al-Banna rh.a. dilahirkan di bandar Mahmudiah (Berdekatan Iskandariah) pada tahun 1906. Beliau menamatkan pengajian di Sekolah Dar al-Ulum, Kaherah dan kemudian bertugas sebagai pengajar yang sering berpindah dari satu bandar ke satu bandar. Beliau mengajak umatnya supaya mengamalkan al-Quran al-Karim dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi s.a.w.. Melalui usahanya ini beribu-ribu mahasiswa, buruh, peladang dan sebagainya daripada pelbagai lapisan masyarakat mendapat hidayah.

Setelah itu, beliau menetap beberapa ketika di bandar Ismailiah. Di sini beliau menubuhkan pejabat pertama Ikhwan bersama-sama beberapa orang anggota ikhwan lain.

Usaha beliau melangkah setapak lagi apabila beliau mula mengadakan sesi ceramah serta menyebarkan bahan cetak. Malah beliau mula mengadakan lawatan ke beberapa bandar dan desa. Kesannya di setiap daerah akhirnya wujud sebuah pusat dakwah. Dakwah beliau juga bukan terhad untuk golongan lelaki sahaja malah di Ismailiah beliau menubuhkan Maahad Ummahat al-Muslimin bertujuan memberikan didikan Islam untuk anak-anak perempuan.

Tidak beberapa lama kemudian beliau berpindah ke Kaherah. Dengan perpindahan ini bermakna ibupejabat dan pusat pentadbiran juga berpindah ke Kaherah. Di sini dakwah beliau semakin menyerlah. Ikhwan semakin berkembang dan jumlah mereka kini mencecah setengah juta orang.

Ahli politik dan kuncu-kuncu mereka mula bimbang dengan pengaruh al-Syahid. Oleh itu mereka berusaha menyingkirkannya dari medan politik. Namun segala usaha ini tidak mampu menggugatkan keazaman beliau. Beliau bangkit memperkenalkan Islam kepada seluruh manusia bahawa Islam mencakupi akidah, ibadah, tanahair, bangsa, toleransi, kuasa, akhlak, budaya dan undang-undang.

Akhbar Ikhwan Muslimin yang diterbitkan setiap hari mula dilancarkan di Kaherah. Akhbar ini menjadi wahana dalam bentuk penulisan selain ceramah yang diadakan.

Ketika krisis Palestin meletus, pasukan tentera Ikhwan merupakan pasukan sukarelawan yang paling aktif. Mereka berjaya mara hingga hampir memasuki Tel Aviv. Malangnya pihak pemerintah ketika itu Raja Farouq telah mengkhianati perjuangan ini apabila beliau menandatangani perjanjian damai dan bertindak menahan pemimpin-pemimpin Ikhwan. Tindakan jahat pihak penjajah tidak terhenti setakat itu sahaja. Mereka mula merancang untuk membunuh al-Banna.

Ketika al-Banna berada di hadapan ibupejabat Pertubuhan Pemuda Islam di Kaherah mereka melepaskan beberapa das tembakan dan kemudian melarikan diri.

Malangnya tidak siapa yang merawat al-Banna. Beliau dibiarkan terlantar di lantai hospital dengan keadaan darah yang masih mengalir. Mereka hanya menonton tanpa merasa belas kasihan dan berhati perut. Saudara-mara terdekat juga dilarang melawat. Akhirnya selepas dua jam, beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun 1949.

Al-Syahid yang dikasihi Allah telah mengabadikan beberapa tulisan yang amat berharga, antaranya Muzakirat al-Dakwah wa al-Da‘iyah dan beberapa risalah.

Ahad, 4 Januari 2009

mengapakah subjek sejarah kurang diminati?

PENGENALAN
Sejarah berasal daripada perkataan Greek iaitu inquire yang bermaksud menyiasat dan menyelidik masa lalu dengan teliti berdasarkan bukti yang diperolehi. Istilah ini lebih awal digunakan oleh Herodotus dan kemudiannya ia ditukarkan kepada istilah historia yang bermaksud pengendalian secara naratif berkaitan pembinaan masa lalu. Pembelajaran sejarah berbeza dengan subjek-subjek mata pelajaran yang lain kerana ia bukan sekadar berperanan sebagai memindahkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mempunyai misi membina akhlak dan jiwa daripada pengalaman generasi sebelumnya. Kita haruslah memahami bahawa penekanan terhadap ilmu pengetahuan semata-mata belumlah cukup kerana ia dilihat masih belum dapat menjadikan seseorang itu mempunyai accountability terhadap diri, agama dan negara. Oleh kerana itulah kurikulum sejarah di Malaysia menekankan kepada pemupukan nilai-nlai murni dalam diri pelajar sebagai salah satu fokus utamanya. Hal ini dijelaskan dalam Sukatan Pelajaran Sejarah Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah berdasarkan kenyataannya seperti berikut:

“Dalam usaha untuk melahirkan generasi yang dapat memenuhi matlamat dan aspirasi negara, pendekatan pengajaran dan pembelajaran pendidikan Sejarah perlu menjurus kepada pemupukan kemahiran berfikir dan kemahiran pemikiran sejarah di kalangan murid di samping nilai-nilai murni dan semangat patriotik.”

Walaupun pembelajaran sejarah memainkan peranan penting dalam pemupukan minda, akhlak dan jiwa manusia, namun ianya tetap berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sejarah dianggap mata pelajaran yang membosankan, tidak memberi manfaat dan sekadar membuang waktu sahaja. Anhar Gonggong menyatakan bahawa “sejarah dipandang sebahagian orang sebagai masa lampau, lalu dianggap mata pelajaran yang membuang-buang waktu.” Mata pelajaran sejarah dipinggirkan dan kesannya, lahirlah generasi muda yang buta sejarah, yang gagal memahami dan menggunakan sejarah untuk membaiki kepincangan-kepincangan yang wujud dalam kehidupan mereka.

FAKTOR-FAKTOR MATA PELAJARAN SEJARAH TIDAK DIMINATI
Terdapat berbagai-bagai faktor yang menyebabkan munculnya keadaan yang menyedihkan terhadap mata pelajaran sejarah ini. Salah satu di antaranya ialah kecenderungan tumpah tindih dalam kurikulum sejarah. Kurikulum sejarah berada ditakuk lama iaitu lebih menyajikan rekonstruksi peristiwa dan aktiviti manusia masa lampau yang kebanyakannya bersifat abstrak. Hal ini menyebabkan pembelajaran sejarah di dalam kelas tidak lebih daripada aktiviti hafal-menghafal atau terbatas kepada pengembangan ingatan sahaja. Fenomena ini juga telah disuarakan sendiri oleh Prof. Khoo Khay Kim. Beliau menyifatkan pembelajaran sekadar menghafal dan meluahkannya kembali di dalam peperiksaan sebagai “burung kakak tua.”

Faktor seterusnya pula melibatkan kaedah pengajaran guru sejarah. Menjadi kelaziman di kalangan guru kini, mata pelajaran sejarah diajarkan dengan satu kaedah sama ada “ceramah” atau “ceramah bervariasi”. Tumpuan pembelajaran lebih berfokuskan kepada hasil iaitu pelajar dan mahasiswa sebagai objek dan produk semata-mata. Proses pembelajaran dilupakan. sebenarnya proses inilah yang menentukan hasil atau produk yang akan dikeluarkan.

Dyah Kulamasari (2005:12) menyimpulkan bahawa terdapat sekurang-kurangnya empat komponen yang saling berkait dan menjadi penyebab munculnya masalah dalam pembelajaran sejarah. Pertama, tenaga pengajar sejarah yang kebanyakannya miskin wawasan kesejarahan yang berpunca daripada sifat malas untuk menggali dan mengkaji sumber-sumber sejarah. Hal ini menyebabkan mereka tidak mampu merangsang dan mengembangkan daya imaginasi pelajar untuk menimbulkan rasa ingin tahu tentang mata pelajaran sejarah. Kredibiliti guru sejarah yang rendah ini pastinya akan menghalang objektif pengajaran sejarah daripada tercapai.

Komponen kedua pula ialah kerana penggunaan buku-buku sejarah dan media pembelajaran sejarah yang masih terbatas. Salah satu punca yang menyumbang kepada fenomena tersebut ialah kerana kebanyakan pengajaran guru terlampau terikat kepada buku teks. Malahan nota-nota yang diberi juga disalin seratus peratus daripada buku teks. Media pembelajaran yang diguna pula tetap sama iaitu dengan cara guru membaca buku teks di hadapan kelas. Walaupun penggunaan buku teks mempunyai beberapa kelebihan seperti mempunyai ringkasan dan rumusan sejumlah maklumat penting yang berkaitan dengan sesuatu topik, memudahkan pelajar memperoleh bahan khusus dalam bentuk yang telah disatukan dan menyediakan sumber maklumat yang seragam. Walau bagaimanapun, pergantungan yang sepenuhnya kepada buku teks menyebabkan maklumat dan pengalaman pembelajaran yang ingin diterapkan kepada pelajar-pelajar menjadi terbatas dan kaku. Selain itu, ia juga menyumbang kepada beberapa masalah yang lain. Antara masalah tersebut ialah kesukaran murid memahami istilah yang sukar, abstrak dan di luar pengalaman mereka. Bagi mengatasi kekurangan dan masalah tersebut, maka guru sejarah perlu bijak menggunakan media-media dan sumber-sumber sejarah dalam proses P&P tanpa mengetepikan penggunaan buku teks itu sendiri.

Komponen seterusnya berkait dengan diri pelajar itu sendiri yang kebanyakannya kurang berminat terhadap pembelajaran sejarah. Deliman menyatakan bahwa penyebab rendahnya minat belajar terhadap pembelajaran sejarah adalah kerana “bahan yang disajikan tidak lebih daripada kisah dari rekonstruksi peristiwa dan aktiviti manusia di masa lampau, yang bagi siswa sifatnya abstrak.” Anhar Gonggong pula dengan kenyataannya bahawa “sejarah dipandang sebahagian orang sebagai masa lampau, lalu dianggap mata pelajaran yang membuang-buang waktu.” Perlulah difahami sesungguhnya minat mempunyai pengaruh yang besar terhadap aktiviti belajar. Hal ini kerana proses belajar akan berjalan lancar apabila disertai minat. Oleh sebab itu, guru memiliki tanggungjawab akademik dan moral untuk mencitrakan mata pelajaran yang dibinanya menjadi menarik dan diminati siswa.

Komponen terakhir pula ialah kerana kaedah pembelajaran sejarah pada umumnya kurang membentuk daya intelektual pelajar. Kebanyakan guru pada masa kini lebih mementingkan ingatan terhadap tarikh dan fakta serta membuat rumusan tanpa melatih pelajar berfikir melalui taakulan sejarah. Guru haruslah memahami bahawa sejarah sebenarnya berperanan membentuk daya intelektual pelajar yang mampu membezakan antara kebenaran, bias, muslihat dan pandangan yang sempit dengan pendapat yang matang. Soedjatmoko sudah mengajak para pendidik sejarah agar “buanglah cara-cara mengajarkan sejarah yang mengutamakan fakta sejarah. Jika studi sejarah terbatas pada pengetahuan fakta, maka ia akan mematikan segala minat terhadap sejarah.” Pandangan ini sangat penting diimplementasikan dalam pengajaran sejarah agar tidak terjadi seperti yang dikhuatirkan oleh Winarno Surachmad yakni “siswa tidak berhasil tiba pada taraf kemampuan untuk melihat dan berpikir secara historis, tetapi pengetahuan sejarah mereka berhenti pada dan terbelenggu oleh sekumpulan data, fakta, dan nama-nama orang.”

CARA MENGATASI (PERANAN GURU)
Masalah kredibiliti guru sejarah yang rendah dalam komponen masalah yang pertama boleh diatasi ketika temuduga kerja. Hal ini kerana kurangnya kredibiliti tersebut berkemungkinan berpunca daripada kurangnya ilmu dan minat dalam diri guru tersebut. Oleh yang demikian, pemilihan guru-guru untuk mengajar subjek sejarah ini perlulah daripada kalangan mereka yang mempunyai pengkhususan dalam bidang sejarah dan pilihan keduanya ialah sains sosial. Guru-guru sejarah yang dilantik perlulah memiliki intelektual yang luas dan latihan yang baik dalam mata pelajaran sejarah, mempunyai suka dan minat serta menunjukkan sikap yang baik terhadap pelajar. Selain itu, perlu juga diadakan kursus-kursus latihan profesional supaya guru-guru sejarah dapat dilatih dan disedarkan tentang tugas dan peranan mereka yang sebenarnya. Guru haruslah disedarkan bahawa mereka bukan hanya bertugas dan berperanan menyampaikan fakta-fakta sejarah sahaja tetapi mereka juga adalah ahli sejarah, perancang, penyusun persekitaran pembelajaran dan juga sebagai ahli profesional.

Dari segi pengajaran, guru sejarah yang baik haruslah menunjukkan kebolehan seperti dapat menentukan objektif-objektif pengajarannya dengan jelas, mengajar perkara yang sudah diketahui kepada belum diketahui dan menggalakkan pembelajaran melalui aktiviti P&P. Selain itu, corak penyampaian guru juga mestilah ringkas, mudah difahami, dan mengikut peringkat-peringkat logik. Di samping itu juga, guru juga harus mementingkan rasa kejayaan atau pencapaian, memberi maklum balas, memberi latihan pengukuhan, dan sentiasa memberi dorongan serta galakan.

Laurence J. Peter menegaskan bahawa bakal-bakal guru perlu menjadikan diri mereka guru-guru yang baik dan mereka seharusnya perlu mempunyai sikap yang positif terhadap pelajar-pelajarnya. Hal ini bagi mewujudkan suasana belajar yang ceria. Selain itu, guru sejarah juga haruslah mempunyai tahap kesabaran yang tinggi, memasukkan unsur humor dalam pengajaran, menjadi seorang yang dipercayai oleh pelajar di samping mempunyai semangat kesungguhan dalam melakukan tugasan. Dalam pada itu, guru sejarah yang baik juga perlu memiliki personaliti yang baik dan minat dalam memaju dan mengembangkan diri.

Bentuk pengajaran dengan menggunakan buku teks semata-mata boleh diatasi dengan cara guru menggunakan sumber-sumber sejarah seperti dokumen (akhbar, majalah, berbagai jenis surat, laporan buku catatan dan lain-lain), rekod-rekod (sumber-sumber kesusasteraan sejarah dan biografi) serta tinggalan-tinggalan berunsurkan sejarah. Selain itu, guru juga perlu menggabungkan media dengan bahan-bahan pengajarannya. Hal yang demikikan kerana penggunaan media mampu menjadikn proses P&P sejarah lebih teratur dan berkesan. Antara kebaikan penggunaan media ialah ia menyumbang kepada peningkatan minat pelajar, dapat menggalakkan pembacaan sendiri dan penyelidikan dalam kalangan pelajar serta mampu meningkatkan pengekalan pembelajaran. Jenis-jenis media atau alat yang sesuaikan digunakan dalam P&P sejarah ialah alat pandang, alat pandang dengar, alat dengar,jadual, peta dan glob serta alat bergambar dan grafik.

Masalah sikap kurang positif terhadap mata pelajaran sejarah dan kaedah pengajaran yang terlalu menumpukan kepada penghafalan fakta semata-mata boleh diatasi sekiranya guru-guru lebih kreatif dengan menggunakan pelbagai kaedah dalam sesi pengajarannya. Kaedah pengajaran sejarah yang dipilh mestilah tidak hanya berhenti pada tingkat fakta, tetapi harus sampai kepada penganalisisan. Bagi mencapai tujuan ini, penambahbaikan terhadap kaedah pembelajaran sejarah haruslah dilakukan. Gde Widja menyatakan bahawa “apabila kita ingin memperbaiki citra yang suram dalam pelajaran sejarah, perlu antara lain usaha-usaha pembaikan cara-cara mengajar guru sejarah.” Pandangan Gde Widja tersebut disokong oleh Sanusi dengan kenyataannya bahwa “agar sejarah dapat berfungsi, kaedah mengajarkan sejarah di sekolah-sekolah harus dibenihi.” Pembenihan terhadap kaedah pembelajaran sejarah tidak sekadar menjadi pemicu minat belajar, tetapi juga sebagai salah satu “instrumen yang berperanan dalam memproses anak didik untuk memperoleh hasil belajar yang baik.” Antara kaedah yang boleh digunakan ialah kaedah permainan poker sejarah, kaedah bercerita, lakonan, inkuiri, penyoalan, perbincangan dan kaedah projek-projek sejarah seperti lawatan dan pameran sejarah. Kaedah-kaedah ini pastinya mampu menarik minat pelajar dan mencabar daya pemikiran mereka untuk terus menganalisis, mengkaji dan mendalami ilmu sejarah.

KAEDAH DAN STRATEGI YANG YANG BOLEH DIAPLIKASKAN DALAM PENGAJARAN SEJARAH
Dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, guru boleh memilih dan menggunakan teknik-teknik pengajaran yang sesuai. Teknik-teknik itu haruslah berasaskan kajian daripada bidang-bidang yang ada kaitannya dengan ilmu pendidikan, seperti bidang psikologi, sosiologi, falsafah pendidikan dan pedagogi. Memang tidak dapat disangkal bahawa pelbagai teknik boleh diaplikasikan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran, namun demikian harus diingat bahawa tiada satu teknik pun yang dianggap sesuai dan dapat digunakan untuk semua keadaan atau terbaik untuk semua situasi pengajaran. Oleh itu, teknik yang digunakan itu harus bergantung pada peringkat umur, suasana bilik darjah dan kemampuan serta minat murid terhadap bahan pengajaran yang akan disampaikan. Tegasnya, seorang guru itu mestilah bijak memilih teknik-teknik yang akan digunakannya semasa menyampaikan sesuatu pengajaran.

Kaedah dan teknik pengajaran ialah cara yang lebih khusus atau spesifik yang digunakan untuk mengajar (atau menguji) sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. Ia boleh wujud dalam bentuk aktiviti, strategi atau taktik, dan bahan atau alat yang berkaitan dengan pelajaran tersebut. Menurut Mengantar Simanjuntak dalam buku Kamarudin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abd. Aziz pula, teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diringkaskan bahawa, teknik dan kaedah amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini demikian adalah sama dengan proses P&P sejarah.

Dalam pengajaran sejarah terdapat beberapa kaedah dan teknik yang boleh diaplikasikan dalam bilik darjah. Antaranya, kaedah penceritaan, kaedah inkuiri, kaedah perbincangan, kaedah syarahan, kaedah dapatan, kaedah sokratik, kaedah penerangan, kaedah simulasi, kaedah kaji peta, kaedah kaji gambar, kaedah kaji dokumen, kaedah tutorial, kaedah tunjuk cara, kaedah kaji buku teks, kaedah lakonan dan kaedah projek. Sungguhpun begitu, kaedah-kaedah ini juga boleh membosankan pelajar. Hal ini demikian kerana, pengajaran dengan hanya menggunakan satu pendekatan dilihat hanya dapat menarik perhatian pelajar pada awal pengajaran sahaja namun tumpuan pelajar akan terjejas jika guru terlalu yakin akan kaedah yang digunakan.

Oleh hal yang demikian, penggabungjalinan antara beberapa kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran sejarah adalah perlu bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih ‘hidup’ dan kondusif dan dalam masa yang sama, matlamat pengajaran sejarah dapat dicapai. Wan Nik Muda dan Wan Ruslim Ismail dalam artikel mereka theory of constraints for education menyatakan bahawa penggabungan beberapa kaedah akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Untuk itu, mereka telah mencadangkan satu kaedah pengajaran sejarah berdasarkan theory of Constraints. Theory of Constraints (TOC) adalah salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang inovatif daripada perspektif guru dan murid. Teknik ini dapat “menghidupkan” pengajaran dan pembelajaran sejarah sekaligus meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran ini. TOC adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah berdasar pemikiran yang logik dan sistematik. Teknik ini adalah sebagai satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid.

Menerusi perlaksanaan teknik TOC dalam pengajaran dan pembelajaran, murid dan guru berupaya mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran, menyelesaikan masalah dengan berkesan, membuat keputusan secara bertanggungjawab, berkomunikasi dengan baik dan memperoleh pembelajaran sepanjang hayat. Melalui aplikasi teknik TOC juga, tiga kemahiran dapat digabungjalinkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu kemahiran berfikir secara kritis, kemahiran berfikir secara kreatif, kemahiran generik. Contoh yang boleh kita ambil menerusi penggunaan teknik TOC dalam pendidikan sejarah adalah sebagaimana berikut; sesi bercerita (pemahaman konflik dan cara watak membuat keputusan), kajian kes (modifikasi kelakuan dan tingkah laku, pembelajaran nilai murni dan kerohanian), dan kandungan Huraian Sukatan Pelajaran (kemahiran berfikir dan perancangan strategik).

Dalam pendidikan terutamanya pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah, terdapat beberapa teknik atau aktiviti TOC yang boleh diaplikasikan iaitu, teknik awan (the cloud ), teknik sebab dan akibat ( logic branch ), teknik penyelesaian masalah (problem solving ). Teknik awan adalah satu teknik yang mengkehendak pelajar memikirkan tentang sesuatu kejadian, idea, situasi dan penyelesaian konflik yang bertentangan kehendak. Konflik yang hendak diselesaikan mungkin berbentuk konflik internal yang hanya melibatkan satu pihak sahaja atau konflik eksternal yang melibatkan dua pihak. Dalam usaha menyelesaikan konflik, hanya satu kehendak sahaja yang dicapai atau diperolehi. Penyelesaian ‘win-win’ diberikan oleh pelajar berdasarkan pemikiran yang logik dan sistematik agar kedua-dua keperluan yang menjurus kepada matlamat bersama boleh dicapai.

Teknik sebab dan akibat menerangkan bagaimana sesuatu tingkah laku, idea atau kejadian mengakibatkan kesan-kesan berikutnya. Penekanan yang perlu diberikan ketika melaksanakan teknik sebab dan akibat dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah termasuklah, Memahami teks atau maklumat yang diberikan, mengenal pasti objektif pengajaran dan pembelajaran (what to learn). Menentukan titik tolak atau permulaan peristiwa (the begining event), mengenalpasti perkara-perkara penting yang terkandung dalam teks, menyusun perkara-perkara tersebut mengikut turutan yang bermula dengan titik tolak peristiwa, mengemukakan maklumat yang menyokong perkara-perkara penting (anggapan antara sebab dan akibat) yang memperkembangkan “higher-order thinking”.

Teknik penyelesaian masalah pula satu teknik pengajaran yang bertujuan untuk memberi peluang dan ruang kepada pelajar lebih produktif dan bertukar pandangan dalam usaha untuk menyelesaikan persoalan yang dikemukakan kepada mereka. Teknik ini boleh digunakan bagi merancang langkah-langkah dengan sistematik secara kolaboratif untuk menghadapi dan mengatasi cabaran ke arah pencapaian matlamat yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa langkah yang perlu diberikan perhatian ketika melaksanakan teknik penyelesaian masalah dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah. Antaranya, mengenal pasti matlamat yang diingini dan matlamat tersebut mestilah jelas, mengenal pasti cabaran-cabaran yang akan dihadapi sebelum pencapaian matlamat yang telah ditetapkan, mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi cabaran dan menyusun langkah-langkah untuk mengatasi cabaran mengikut keutamaan.

Selain menggunakan teknik tersebut, guru-guru juga boleh mengubah suai teknik-teknik yang sedia ada kepada suatu teknik yang lebih kreatif. Contohnya dalam menggunakan pendekatan penyelesaian masalah, guru boleh menggantikan pemberian masalah secara formal kepada mengenalpasti masalah dalam pantun teka-teki (lihat lampiran). Para pelajar perlu menyelesaikan masalah teka-teki tersebut. Seterusnya guru akan membimbing pelajar mendalami persoalan teka teki tersebut dan mengadakan sesi perbincangan. Dengan itu, para pelajar akan lebih faham dan berminat dengan pelajaran mereka. Dalam pada itu, pengaplikasian teknik permainan dalam sesi pembelajaran juga boleh menjadikan proses P&P menjadi lebih menarik. Contohnya mengaplikasikan teknik permainan poker dalam proses pembelajaran koperatif. Teknik ini mengkehendaki guru menyuruh pelajar membentuk kumpulan kecil seramai empat orang dengan satu set kad poker. Set poker dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian yang mengandungi soalan dan bahagian yang mengandungi jawapan. Kad yang mengandungi soalan dipilih dan dicabut terlebih dahulu oleh pelajar sebelum memulakan permainan (prinsip terbuka). pelajar akan mencabut set kad yang mengandungi jawapan secara bergilir. Kad jawapan yang tepat akan disimpan oleh pelajar manakala kad yang mempunyai jawapan yang tidak tepat akan diletakkan semula pada kad di bahagian bawah sekali. Setelah berjaya memadankan kad-kad soalan dengan kad-kad jawapan, pelajar perlu membuat analisis atau deskripsi atas jawapan tersebut. Setelah itu, semua laporan diselesaikan, atau setelah masa yang diperuntukkan telah tamat, setiap pelajar hendaklah berkongsi laporan mereka dengan pelajar-pelajar yang lain. Laporan yang dikongsi akan dilanjutkan dengan penambahbaikkan oleh pelajar-pelajar disertai dengan pendapat dan bukti dengan dibantu oleh guru. Selepas itu pelajar membuat kesimpulan setelah mendapat penjelasan daripada guru. Walau apapun kaedah atau teknik yang digunakan oleh guru dalam proses P&P, perkara yang paling penting adalah kesediaan dan kekreatifan guru itu sendiri dalam mengenal pasti kehendak dan kebolehan pelajar, suasana bilik darjah dan beberapa faktor lain. Hal ini bukan sahaja memerlukan usaha yang gigih daripada kalangan guru-guru bahkan juga memerlukan pengorbanan masa dan tenaga dalam memastikan kesesuaian kaedah dalam bilik darjah.

ALAT BANTUAN MENGAJAR
Alat bantuan mengajar (ABM) merupakan satu lagi faktor penting yang perlu diambil kira dalam ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Charles B. Klasek menjelaskan bahawa pengajaran yang bersistematik adalah guru yang dapat menggabungkan penggunaan media dan bahan-bahan pengajarannya. Wilkinson dalam strategi pengajaran sejarah KBSM, menyenaraikan sembilan sumbangan media pendidikan kepada proses pembelajaran. Penggunaan alat bantuan mengajar menurut William dapat memberikan latar belakang pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar dalam membantu aktiviti pembelajaran dan memahami konsep-konsep sesuatu subjek. Selain itu, penggunaan ABM juga dapat menggalakkan minat pelajar, dapat mendalam serta memberi makna kepada pembelajaran, dapat memberi pengalaman-pemgalaman yang bermakna di samping dapat mengembangkan kemahiran komunikasi pelajar. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan pengekalan pembelajaran, dapat menggalakkan pembacaan dan penyelidikan dalam kalangan pelajar dan juga dapat memberi kesan ekonomi masa dalam pembelajaran. Para pelajar yang kurang pandai juga dapat dibantu dan meningkatkan kefahaman mereka melalui pengginaan alat ini.

Terdapat beberapa jenis alat bantuan mengajar yang boleh digunakan dalam proses P&P. Antaranya bahan bergambar dan grafik seperti penggunaan fotograf, carta-carta, poster, poskad dan glob, alat pandang tayang seperti transparensi, slaid, dan filem jalur, alat dengar seperti radio dan pita rakaman dan alat pandang dengar seperti televisyen dan filem. Selain itu, bahan-bahan sumber sejarah seperti artifak, dokumen sejarah dan tinggalan arkeologi turut sesuai digunakan semasa pengajaran.

Walaupun terdapat banyak alat bantuan mengajar yang boleh digunakan semasa mengajar, guru tidak seharusnya lupa akan perlunya memilih alat-alat yang sesuai dengan setiap topik yang diajar. Alat yang dipilih mestilah menepati dengan objektif pelajaran. Perkara ini penting dalam mencapai tujuan khusus. Contohnya guru boleh menggunakan gambar dan tayangan bagi menambah kefahaman pelajar terhadap sesuatu topik yang diajar. Selain itu, guru juga perlu menentukan kesesuaian alat yang dipilih dan mengkaji dahulu minat pelajar dalam sesuatu bilik darjah. Hal ini demikian bertujuan menarik perhatian pelajar dan menjadikan sesuatu sesi P&P itu seronok dan pelajar dapat memahaminya dengan mudah. Dalam pada itu, guru juga perlu melihat tahap kebolehan pelajar. Perkara ini penting untuk menentukan kesesuaian bahan yang dipilih dengan tahap pemikiran pelajar. Contohnya dalam mengajar pelajar yang pandai, guru hanya boleh menggunakan ABM yang ringkas sahaja seperti penggunaan slaid dan jadual. Selain itu juga, guru perlu peka dengan faktor masa dan gerak kerja susulan. Penggunaan alat haruslah disesuaikan dengan masa mengajar. Guru juga perlu menjadi lebih kreatif dengan melibatkan aktiviti lain dengan hanya menggunakan satu ABM. Hal ini demikian penting dalam membantu guru menjimatkan kos dan masa untuk menyiapkan sesuatu ABM itu.

KESIMPULAN
Sejarah merupakan satu mata pelajaran yang penting. Hal ini demikian kerana pengajaran sejarah mampu membentuk jiwa, akhlak dan jati diri bangsa khususnya dalam memupuk semangat patriotisme. Sungguhpun begitu, pengajaran dan pembelajaran subjek ini memerlukan penghayatan dan minat bagi menimbulkan konsep kesedaran atau celik dalam sejarah. Oleh yang demikian, peranan guru amatlah ditagih dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan mampu membawa pelajar menghayati peristiwa sejarah itu seperti yang sebenarnya. Guru yang kreatif dapat mempengaruhi tahap kesedaran pelajar. Jadi, penggunaan pelbagai teknik, alat bantu mengajar, dan minat guru sejarah itu sendiri merupakan nadi penggerak pada kejayaan tersebut.
Hasil tugasan saya dengan rakan Muhd Nor Shamsul Bahari Bin Sikandar
LSP 1053: KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH
UPSI 07


BIBLIOGRAFI

Abd. Aziz Abd. Talib (2000). Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik.
Kuala Lumpur: Utusan Publication dan Distribution Sdn. Bhd.

Abdul Rahim Abdul Rashid, 2000. Panduan Latihan Mengajar, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abd. Rahim Abd. Rashid (1989). Strategi Pengajaran Sejarah KBSM. Petaling Jaya:
Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Ahonen, S. (2001). Politik of Identity through history curriculum: narratives of the past
for social exclusion-or inclusion? Dalam Journal of Curriculum Studies, 33(2),
179-194.

Anhar Gonggong. Suara Merdeka, 23 Jun 2005.

Ariffin Ba,ada (1991). Penerapan nilai-nilai merentas kurikulum – ke arah melahirkan
generasi yang harmonis dalam jurnal pendidikan, 35(75), 41-48.

Deliman, A. (2005). Perspektif Materi Pendidikan Sejarah Yang Ideal, Socio, Vol. I, Nomor 1, Yogyakarta: HISPISI dan FIS UNY.

Dyah Kumalasari (2005). Sejarah dan Problematika pendidikan dalam Historia Edisi Pertama 7-22.
Gde Widja (1990). Dasar-dasar Pengembangan Strategi Serta Metode Pengajaran Sejarah Edisi Pertama. Jakarta: Depdikbud.

Idrus A. Rore. Metode Poker Suatu Alternatif Pengembangan Daya Tarik Pelajaran Sejarah. Diperoleh pada Februari 3, 2008 daripada http://www.geocities.com/
konferensinasionalsejarah/idrus_a_rore_s_pd.pdf.

Jamizal Zainol (2008). Slogan membantutkan pemikiran. Diperoleh pada Februari 11, 2008 daripada http://Jamizalzainol.wordpress.com/2008/01/07/slogan
membantutkan-pemikiran/.

Kamarudin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abd. Aziz (2003). Pedagogi Untuk Asas Pendidikan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Khaw Poh Seng, 2001. Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi TOC;Satu Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah,
Kuala Lumpur, Pusat Perkembangan Kurikulum.

Md. Nasir B. Masran. Membina Komuniti Pemikir Sejarah dalam Bilik Darjah. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Shaharuddin Basri Ibrahim, Chan Lee Chiun dan Muslimin Fadzil (2004). Penggunaan buku teks secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah untuk murid berprestasi rendah di peringkat sekolah menengah. Diperoleh pada Februari 11, 2008 daripada myschoolnet.ppk.kpm.my/bhn_pnp/bs_sejarah/bs_kbsm_sej3.
Pdf.

Sirkka Ahonen (2001). The Past, History and Education dalam journal of Curriculum
Studies 33 (6), 737-751.


Soedjatmoko (1976). Kesadaran Sejarah dalam Pembangunan, Prisma, Edisi ketujuh. Jakarta: LP3ES.

Sanusi (1992). Fungsi Pengajaran Sejarah Sebagai Ilmu. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sukatan Pelajaran Sejarah Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (2000). Pusat Perkembangan Kurikulum: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Winarno Soerachmad (1978). Metodologi Pengajaran Nasional Edisi Pertama. Jakarta: Jenmars.

Website TOC for Educations di peroleh pada Mac 14 2008 :http://www.tocforeducation.com

Yoyok Susatyo dan Ady Soejoto, (2005). Efektivitas Hasil Belajar Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Program S1. Pendidikan Ekonomi Jurusan Ekonomi Melalui Pembelajaran Langsung dalam Jurnal Studi Sosial (JSS). Vol.1. No.1. 89-101.
Sabtu, 3 Januari 2009

KELEBIHAN LELAKI PADA AKALNYA

Allah Maha Bijaksana menjadikan makhluk berpasang-pasang; lelaki dan wanita, bumi dan langit, siang dan malam, syaitan dan malaikat, gunung dan lembah, matahari dan bulan, begitulah seterusnya.Banyak hikmah dalam kejadian alam yang perlu direnung dan dijadikan bukti keagungan Allah. Satu contoh dalam kejadian manusia, Allah menjadikan wanita bersifat lembut dengan nisbah 9/10 malu dan 1/10 akal, manakala lelaki 9/10 akal dan 1/10 malu.

Atas kelebihan akal inilah, Allah menjadikan kaum lelaki sebagai penjaga bagi kaum wanita. Begitu juga dalam apa jua masalah, Allah menyamakan 2 wanita dengan 1 lelaki. Contohnya dalam hal penyaksian.Walaupun kurang berakal, namun wanita ada sifat malu. Kerana ada sifat malulah, wanita dipandang mulia. Kalaulah wanita tidak mempunyai sifat malu, habislah dunia ini. Begitu juga halnya dengan lelaki, meskipun kurang malu namun mereka mempunyai akal yang dapat memikirkan kesan dan sebab-akibat sesuatu perkara. Katakanlah lelaki tidak mempunyai akal yang panjang, dunia akan menjadi kucar-kacir.

Begitulah kebijaksanaan Allah untuk menjaga keharmonian alam. Namun, apakah yang telah terjadi pada masa ini? Wanita sudah tidak ada perasaan malu lagi; bebas bergaul tanpa batas, bebas keluar hingga larut malam. Manakala lelaki pula sudah tidak menggunakan akal lagi malah merosakkannya pula. Pendekatan kolonial Amerika telah membuktikannya. Fikirkanlah kesan buruk yang akan menimpa masyarakat, jika fitrah kejadian ini sudah diabaikan.

Wanita yang sepatutnya malu sudah tidak mempunyai perasaan malu lagi manakala lelaki yang sepatutnya berakal sudah menghilangkan akal mereka. Perempuan sudah terjebak dalam gejala dedah, lelaki sudah berbangga dengan gejala dadah. Perkara ini semestinya akan mengundang bala dan bencana yang bukan sahaja akan merosakkan sesuatu bangsa namun, bakal meruntuhkan keharmonian dan akan merencatkan kemajuan negara. Pun begitu, musibah yang paling ditakuti ialah kemurkaan daripada Allah; Tuhan yang Maha Berkuasa.

Several ways to supercharge your brain

Here are some things you can begin doing as soon as today to begin the great brain tune up:

Eat Almonds
Almond is believed to improve memory. If a combination of almond oil and milk is taken together before going to bed or after getting up at morning, it strengthens our memory power. Almond milk is prepared by crushing the almonds without the outer cover and adding water and sugar to it.

Drink Apple Juice
Research from the University of Massachusetts Lowell (UML) indicates that apple juice increases the production of the essential neurotransmitter acetylcholine in the brain, resulting in an increased memory power.

Sleep well
Research indicates that the long-term memory is consolidated during sleep by replaying the images of the experiences of the day. These repeated playbacks program the subconscious mind to store these images and other related information.

Enjoy simple Pleasures
Stress drains our brainpower. A stress-ridden mind consumes much of our memory resources to leave us with a feeble mind. Make a habit to engage yourself in few simple pleasures everyday to dissolve stress from your mind. Some of these simple pleasures are good for your mind, body and soul.

 • Enjoy music you love
 • Play with your children
 • Appreciate others
 • Run few miles a day, bike or swim
 • Start a blog
 • Take a yoga class or Total Wellness routine

Exercise your mind
Just as physical exercise is essential for a strong body, mental exercise is equally essential for a sharp and agile mind. Have you noticed that children have far superior brainpower than an adult does? Children have playful minds. A playful mind exhibits superior memory power. Engage in some of the activities that require your mind to remain active and playful.

 • Play scrabble or crossword puzzle
 • Volunteer
 • Interact with others
 • Start a new hobby such as blogging, reading, painting, bird watching
 • Learn new skill or a foreign language

Reduce Sugar intake
Sugar is a non-food. It’s a form of carbohydrate that offers illusionary energy, only to cause a downhill slump once the initial burst has been worn off. Excess intake of sugar results in neurotic symptoms. Excess sugar is known to cause claustrophobia, memory loss and other neurotic disorders. Eat food without adding sugar. Stay away from sweet drinks or excess consumption of caffeine with sugar.

Eat whole wheat
The whole wheat germs contain lecithin. Lecithin helps ease the problem of the hardening of the arteries, which often impairs brain functioning.

Eat a light meal at night
A heavy meal at night causes tossing and turning and a prolonged emotional stress while at sleep. It’s wise to eat heavy meal during the day when our body is in motion to consume the heavy in-take. Eating a light meal with some fruits allows us to sleep well. A good night sleep strengthens our brainpower.

Develop imagination
Greeks mastered the principle of imagination and association to memorize everything. This technique requires one to develop a vivid and colorful imagination that can be linked to a known object. If you involve all your senses - touching, feeling, smelling, hearing and seeing in the imagination process, you can remember greater details of the event.

Control your temper
Bleached food, excess of starch or excess of white bread can lead to nerve grating effect. This results in a violent and some time depressive behavior. Eat fresh vegetables. Drink lots of water and meditate or practice yoga to relieve these toxic emotions of temper and stressful mood swings.

Take Vitamin B-complex
Vitamin B-complex strengthens memory power. Eat food and vegetables high in Vitamin B-complex. Stay away from the starch food or white bread, which depletes the Vitamin B-complex necessary for a healthy mind.

I don't believe these are that tough. If you find yourself increasing stumped, give a couple of these a try. The most important thing is you must focus on your work and pray to God. That is the way to success.

Resourse:

yahoo

Sabtu, 29 November 2008

Bingkisan tentang anak


“Anak adalah untuk zaman yang akan datang,bukan untuk zaman kita.
Salahlah pendidikan orang tua yang hendak memperbuat
anaknya seperti mereka juga”.
(Hamka).

“Peliharalah anak-anakmu dan perbaikilah budi pekerti mereka. Sesungguhnya
anak-anak itu adalah hadiah Allah kepadamu”.
(Hadis).

“Apabila mati seseorang anak Adam, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, sedekah jariah,ilmu yang diambil orang manfaatnya dan anak
yang soleh mendoakannya”.
(Maksud hadis).

“Anak yang ditinggalkan ayah jarang yang tidak luka jiwanya sampai besar”.
(Pepatah Melayu).

“Sewaktu kecil anak-anak lelaki menjadi perhiasan mata kerana lucunya, kerana dia tupuan harapan, maka setelah dia besar, dia menjadi kebanggaan
kerana kejayaan hidupnya”.
(Hamka).

“Ikhlas dan sejati akan bertemu di dalam senyuman anak kecil, senyum yang sebenarnya senyum, senyum yang tidak disertai apa-apa”.
(Hamka).

KENALI WARISAN SENI BINA JOHOR: RUMAH LIMAS

1.0 PENDAHULUAN
Seni bina rumah limas tergolong dalam budaya kebendaan. Sebenarnya, seni bina rumah limas banyak menerima pengaruh luar. Antaranya penjajahan Belanda dan British di Tanah Melayu, pengaruh kemasukan agama Islam serta pengaruh daripada seni bina rumah Indonesia. Hal ini demikian dapat dilihat melalui transformasi rumah bumbung panjang iaitu rumah tradisional Melayu Johor kepada rumah limas. Masyarakat Melayu tradisional Melayu Johor telah mengadaptasi seni bina luar ke dalam seni bina rumah limas. Contohnya melalui pembinaan tangga yang mempunyai maksud tertentu. Pengaruh ini bukan sahaja diserap oleh masyarakat Melayu Johor namun masyarakat Melayu amnya. Seni bina rumah masyarakat Melayu Johor ini mempunyai nilai estetika yang perlu dikekalkan dan diwarisi daripada satu generasi ke satu generasi.

2.0 SEJARAH RUMAH LIMAS
Pengaruh iklim khatulistiwa di Malaysia banyak mempengaruhi corak kehidupan masyarakatnya termasuklah dalam seni bina rumah. Dalam konteks yang lebih kecil iaitu dengan mengambil contoh seni bina rumah limas di Johor, pembinaan rumah tradisional berkenaan berperanan sebagai tempat berlindung yang sesuai dengan faktor topografi tanah dan iklim kawasan tersebut. Jika disingkap daripada sudut sejarah rumah limas, perkataan ‘limas’ menjurus kepada atap yang mempunyai lima perabung (Abdul Halim Nasir dan Wan Hashim Wan Teh 1997:66). Limas atau ‘bumbung lima’ ini ditambah struktur segitiga di atasnya lalu dipanggil ‘limas’ (daripada ‘lima emas’ kerana suatu masa dulu hanya rumah pembesar yang berbumbung limas, dan mungkin mula digunakan semasa Kesultanan Johor-Riau). Rumah jenis ini juga sering disebut dengan rumah Bari (Abdul Halim Nasir dan Wan Hashim Wan Teh 1997:66). Bari dalam bahasa Indonesia berarti lama atau kuno.

Menurut Abdul Halim Nasir dan Wan Hashim Wan Teh (1997: 70), rumah Melayu bentuk limas mula berkembang dan popular di Malaysia sejak pertengahan kurun ke 19. Pengaruh kebudayaan luar khususnya daripada Kepulauan Melayu seperti Pattani, Acheh, Minangkabau, Jawa, Bugis, Riau, Jambi, dan Bajau telah mempengaruhi seni bina dan reka bentuk rumah Melayu. Contohnya Rumah Minangkabau, Rumah Bugis, Rumah Belanda, dan Rumah Bujang. Kedatangan penjajah Barat khususnya Belanda dan Inggeris pula telah menyebabkan rumah tradisional Melayu Johor berubah bentuk daripada rumah bumbung panjang kepada rumah limas iaitu berbeza pada kedudukan bumbungnya (Abdul Halim Nasir dan Wan Hashim Wan Teh 1997:67). Dapatlah dikatakan bahawa semua rumah tradisional negeri di Malaysia mempunyai rumah bumbung panjang namun, selepas kedatangan penjajah dan kemasukan pengaruh luar, seni bina dan bentuk rumah tradisional Melayu mengalami perubahan bentuk seperti limas atau bumbung Belanda di Johor.

2.1 STRUKTUR BINAAN RUMAH LIMAS
Rumah limas Johor mempunyai bentuk asas yang sama iaitu dibina sederhana tinggi. Dalamnya terdapat unsur rumah Melayu tradisi terutama ciri hiasan kelarai dan alas tiang rumah (Ensiklopedia Malaysiana jilid 11, 1996:248). Cara untuk mengenal pasti rumah limas Johor mengikut Ensiklopedia Malaysiana (1996:252) ialah melalui bumbung rumahnya iaitu mempunyai perabung panjang dan bersambung dengan empat buah perabung limas. Pada puncak bumbung dipasang kayu tajam yang dipanggil tunjak langit (Suraya 1995:39). Rumah ini mempunyai ruang hadapan yang dipanggil serambi dan di hujung serambi ialah ruang anjung. Rumah ini dibuat daripada kayu cengal, keranji, perak dan meranti (Suraya 1995:39).

Garis besar rumah Limas terdiri daripada tiga bahagian, iaitu bahagian depan, bahagian tengah dan bahagian belakang. Pada bahagian depan rumah terdapat tangga dengan anak tangga berjumlah ganjil. Bahagian dalamnya pula berupa pelataran yang luas. Ruangan ini dijadikan pusat berkumpul pada majlis-majlis seperti kenduri dan majlis Marhaban. Ruang tamu sekaligus akan dijadikan ‘ruang pamer’ untuk menunjukkan kemakmuran pemilik rumah. Pada bahagian ruangan dinding akan dihiasi dengan ukiran bermotif flora yang dicat dengan warna keemasan. Ruang bahagian belakang digunakan sebagai dapur.

Dengan istilah lain, bahagian depan digelar ‘rumah ibu’ (sempena menghormati peranan ibu sebagai pengelola rumah dan penyeri keluarga), bahagian tengah sebagai ‘rumah tengah’ dan bahagian belakang ialah ‘rumah dapur’ (www.sumsel.go.id/seniBudaya). Kebiasaannya pada bahagian hadapan rumah mesti mempunyai bahagian lantai yang lebih rendah daripada aras rumah ibu. Bahagian tersebut berbumbung namun selalunya tak berdinding dan cuma berpagar susur (railings). Bahagian ini juga dipanggil ‘serambi’, ataupun ‘selasar’ (www.dipardass.go). Ruang ini menjadi tempat pengantara di antara bahagian luar rumah dan dalam rumah untuk tujuan melakukan pekerjaan, beristirahat atau menerima tetamu yang bukan muhrim. Pada bahagian belakang rumah pula terdapat ‘pelantar’ yang menjadi tempat kerja basahan atau basuhan.

Pengasingan antara bahagian ini dilihat sebagai sesuai dengan kehidupan masyarakat Melayu tradisional. Pembahagian bahagian-bahagian rumah dapat mengelak daripada kebakaran. Hal ini demikian kerana kebakaran selalunya berpunca daripada api masakan. Oleh itu, jika bahagian dapur terbakar, lebih mudah untuk mengawal bahagian lain daripada terbakar. Tambahan lagi, sekiranya pemilik rumah ingin memperbesar rumah, struktur rumah tengah pula boleh ditambah di antara Rumah Ibu dan Rumah Dapur. Struktur rumah limas yang terangkat atas tiang dilihat dapat menambah pengudaraan. Hal ini demikian juga disesuaikan dengan gandingan pelbagai gaya tingkap, termasuk jenis tingkap sependiri seperti ‘French window’, yang berguna untuk kemasukan angin dan cahaya (Lihat lampiran). Menurut Mohd Tajuddin Mohamad Rosli et. al (2004: 28) pula, pembinaan tingkap seperti itu adalah disebabkan kekerapan aktiviti orang Melayu yang banyak duduk dilantai seperti makan, tidur dan sembahyang menyebabkan tingkap dibuat rendah hingga ke lantai untuk disesuaikan dengan keadaan duduk.

Rumah limas mempunyai ‘bumbung lima’ atau ‘limas’ (atap perisai). ‘Bumbung lima’ ialah jenis yang ada lima perabung atau empat perabung seperti piramid untuk struktur ringkas seperti pondok wakaf (http://myschoolnet.ppk.kpm.my). Lebih canggih lagi, ‘bumbung lima’ ini ditambah struktur segitiga di atasnya yang dipanggil ‘limas’ (dari ‘lima emas’ karena suatu masa dulu hanya rumah orang berada atau pembesar yang berbumbung limas, dan mungkin mula digunakan semasa Kesultanan Johor-Riau).

Sifat paling ketara pada rumah limas adalah pada struktur binaannya yang didirikan di atas tiang. Kelebihan yang diperolehi daripada ‘keterapungan’ ini; termasuklah mengelakkan daripada mudah dimasuki haiwan liar, dan dapat mengelak air daripada masuk ke rumah jika berlaku banjir. Rumah juga akan lebih sejuk akibat pengudaraan pada semua bahagian (dari atas, tepi dan bawah). Selain itu, ruang kosong pada bahagian bawah rumah (juga disebut ‘polong’) menjadi tempat yang sesuai untuk menyimpan barang.

Seni bina rumah limas dikaitkan dengan sifat kreatif masyarakat Melayu serta hubungan mereka yang sangat erat dengan persekitaran dan pegangan mereka. Antara faktor yang mempengaruhi seni bina rumah limas ialah faktor iklim, agama Islam, sosial dan alam sekitar. Faktor agama Islam menyebabkan rumah didirikan mengikut arah kiblat dan ruang di antara kaum lelaki dan perempuan dipisahkan. Rumah limas mempunyai bilik yang lebih daripada satu. Hal ini demikian merangkumi bilik tidur utama, bilik tidur anak lelaki, bilik tidur anak perempuan dan bilik tidur tetamu. Selain itu, pembahagian rumah kepada rumah ibu, rumah tengah dan rumah dapur juga merupakan pengaruh sosio agama masyarakat Melayu terdahulu termasuklah dalam masyarakat Melayu Johor. Kewujudan konsep pelan terbuka menyebabkan wujudnya pelbagai bentuk simbol fizikal pemisah. Zon tetamu biasanya pada bahagian hadapan manakala zon keluarga pada bahagian belakang rumah (Mohd Tajuddin Mohamad Rosli et. al 2004: 33).

Faktor iklim dan lokasi perumahan yang berhampiran dengan hutan pula menyebabkan rumah limas ini bertiang dengan lantainya tinggi daripada permukaan tanah supaya dapat mengatasi kelembapan tanah dan dapat mengelak daripada dimasuki haiwan liar (Mohd Tajuddin Mohamad Rosli et. al 2004: 28). Selain itu, tiang ini juga dapat mencegah ruang di dalam rumah ditenggelami air jika berlaku banjir.

Budaya masyarakat Melayu kaya dengan kiasan atau pengaruh daripada agama Islam sehinggakan pengaruh seni bina Barat juga tidak mampu menandinginya. Rumah limas biasanya dibina menghadap matahari naik atau jatuh untuk menyesuaikannya dengan arah kiblat dan juga untuk mengawal suhu di dalam rumah (Abdul Halim Nasir dan Wan Hashim Wan Teh 1997: 36). Orang-orang tua juga mempercayai bahawa kebiasaan membuka tingkap pada awal pagi walaupun matahari belum terbit akan memanggil malaikat pembawa rezeki. Pintu dan tingkap pula dihiasi dengan ukiran berbentuk awan larat yang indah sebagai tanda mengalu-alukan tetamu yang datang kerana mereka dianggap membawa rezeki.

Unsur sufisme dalam seni bina rumah limas adalah sebagai satu perumpamaan kubur supaya sentiasa mengingati kematian. Dengan itu, manusia akan menjauhi perkara-perkara yang dilarang dan mengamalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah S.W.T. Konsep ini dapat dilihat pada rumah limas yang mempunyai petunjuk langit pada bahagian hujung kiri dan kanan bumbung dan berbentuk batu nisan. Unsur ini juga sebagai perlambangan bahawa manusia mendapat cahaya daripada langit.

Anak tangga rumah Melayu tradisional sengaja dibina dengan bilangan ganjil kerana bilangan genap menunjukkan kesempurnaan dan ia hanya milik Allah S.W.T. Hal ini demikian juga sama dengan seni bina rumah limas. Bilangan ganjil menunjukkan manusia sebagai hamba-Nya yang lemah dan tidak sempurna. Biasanya masyarakat Melayu tradisional mengambil bilangan 3, 5, 7 dan 9 anak tangga. Angka 7 sering dikaitkan dengan pengertian 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 hari dan sebagainya. Hal ini demikian menjelaskan bahawa masyarakat Melayu tradisional sering mengadaptasi isi kandungan al-Quran dalam seni bina rumah mereka (http://www.palembang.go.i).

Pada bahagian tebar layar, masyarakat Melayu Johor menggabungkan corak bulan atau matahari naik. Namun begitu, mereka juga mengggunakan unsur flora. Ukiran susur bayung membuktikan bahawa corak yang digunakan oleh masyarakat Melayu dikaitkan dengan etika nilai kepercayaan kepada Tuhan yang Esa (Rahmah Bujang dan Nor Azlin Hamidon 1998:121). Motif ukiran adalah menggambarkan cahaya atau hidayah dari Allah S.W.T. yang diperlukan oleh manusia. Ukiran bersambung-sambung yang menghiasi pintu pula adalah kiasan kepada kalimah syahadah yang mengikat dan menghubungkan manusia dengan Allah S.W.T. selama-lamanya. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu tradisional, kalimah syahadah perlu dihidupkan dalam kehidupan seharian, bukan sahaja sebagai kalimah suci tetapi juga sebagai lambang hubungan rapat manusia dengan Allah S.W.T.

3.0 PENERIMAAN RUMAH LIMAS DALAM KONTEKS MASYARAKAT MODEN
Tradisi pembuatan rumah Limas ditransmisikan secara turun-temurun daripada satu generasi kepada generasi berikutnya. Namun demikian, peredaran zaman telah mengubah tradisi ini. Pengaruh dan arus pemodenan telah mengubah corak pemikiran manusia yang akhirnya turut mengubah arkitekstur rumah limas. Dalam pada itu, kesukaran memperoleh bekalan kayu menyebabkan harga kayu menjadi sangat mahal. Keadaan ini telah mengubah minat masyarakat Johor daripada meneruskan tradisi pembinaan rumah limas. Selain itu, faktor kemampuan ekonomi turut menyebabkan masyarakat Johor khususnya pada hari ini berubah untuk tinggal di rumah teres atau di apartment yang jauh lebih sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.

Perubahan turut berlaku dalam aspek alat atau keperluan asas serta perkakasan dan hiasan rumah. Rumah limas menuntut tuan rumah menyediakan meja dan kerusi pada bahagian anjung atau beranda rumah di samping, di ruang makan dan ruang tamu. Langsir tingkap yang menjadi bahagian terpenting pada rumah limas juga memerlukan penggunaan jumlah kain yang banyak untuk dipadankan dengan panjang dan lebar tingkap tersebut. Selain itu juga, rumah limas mempunyai ruang tamu yang khas dan boleh diubahsuai untuk keperluan anggota rumah (Rahmah Bujang dan Nor Azlin Hamidon 1998:124). Hiasan rumah perlu dipelbagai mengikut kesesuaian pembahagian ruang dalam rumah. Perkara ini menjadi suatu kebiasaan bagi pemilik rumah limas. Namun begitu, bagi masyarakat moden, semua ini tidak menjadi kemestian kepada pemilik rumah kerana tuan rumah berhak menentukan keadaan rumah mereka sendiri. Tambahan pula, kemasukan unsur barat, timur dan juga pengaruh Indonesia dalam membawa imej pada hiasan sesebuah rumah mula menarik minat masyarakat moden terhadap aspek hiasan dalaman rumah. Buktinya semakin ramai masyarakat di Malaysia termasuklah masyarakat Johor sendiri mengimpikan struktur binaan rumah ala barat yang jauh lebih ringkas dan memerlukan kos yang lebih rendah. Pengaruh kenaikan suhu dunia juga sedikit sebanyak telah mengubah seni bina rumah limas iaitu dengan pengaruh alat penghawa dingin.

Dari segi proses pembinaan rumah limas, masyarakat Johor tradisional mempunyai satu sistem pembinaan yang unik. Hal ini demikian kerana, mereka perlu mengikuti beberapa tahap sebelum sesebuah rumah itu dapat didirikan. Proses ini dimulai dengan tahap persiapan melalui mesyuarat antara suami dan isteri tentang rumah yang bakal didirikan berdasarkan kemampuan dan besar rumah tersebut (Mohd Tajuddin Mohamad Rosli et. al 2004:29). Apabila mencapai kata sepakat, mereka akan mengadakan upacara menyembelih haiwan berkaki dua atau empat seperti ayam dan kambing untuk tujuan mesyuarat bagi mencari sumber bahan binaan, tempat yang ingin didirikan, waktu pendirian, pengadaan bahan dan mencari pembuatnya. Dalam majlis mesyuarat tersebut, turut diadakan majlis bacaan doa selamat bersama seluruh penduduk kampung. Majlis tersebut diadakan pada malam Jumaat.

Pada tahap pembangunan, terdapat tiga bahagian yang perlu dibangunkan secara berasingan iaitu bahagian bawah, bahagian tengah, dan bahagian atas rumah. Sebelum proses pembinaan rumah dilangsungkan, terlebih dahulu diadakan upacara pendirian cagak. Upacara ini ditandai oleh penyembelihan haiwan berkaki empat, seperti kambing dan lembu, kemudian barulah proses memacak tiang dilakukan. Setelah bahagian bawah selesai dibuat, proses dilanjutkan oleh pembangunan bahagian tengah rumah.

Biasanya, ketika proses membina bahagian bawah rumah limas, bahan-bahan untuk membuat bahagian ini juga telah dipersiapkan iaitu dimulai daripada papan untuk lantai, dinding, daun pintu, jendela dan sebagainya. Walau bagaimanapun proses ini kadang kala didahulukan dengan membuat bahagian bumbung rumah. Hal tersebut bertujuan agar bahan-bahan pada bahagian tengah, seperti dinding dan lantai, terlindung daripada hujan dan panas. Kerja-kerja membina atas rumah limas terdiri daripada pemasangan alang panjang, pengerap atau alang pelintang, kuda-kuda alang sunan atau tunjuk langit, kasau, tumbukan kasau, reng dan pemasangan atap.

Jika dibandingkan dengan masyarakat moden semua proses tadi diserahkan kepada kontraktor sepenuhnya. Konsep gotong-royong yang diamalkan oleh masyarakat tradisional tidak lagi sesuai digunakan pada masa kini atas alasan kesuntukan masa, sikap pentingkan diri sendiri, sibuk dengan urusan seharian dan terlalu mengejar kebendaan. Budaya meterial dan sekular yang dibawa oleh penjajah dan media pada masa kini telah mengancam amalan bantu-membantu dalam jiwa mereka. Keadaan ini juga turut menyumbang kepada perlambakan kawasan-kawasan perumahan. Masyarakat Melayu khususnya ghairah menjual tanah mereka dan akibat daripada itu, mereka tidak lagi mempunyai tanah dan cenderung untuk memilih rumah teres sebagai alternatif tempat tinggal. Selain itu, ketandusan budaya yang semakin ketara dalam masyarakat setempat telah menjadikan upacara-upacara seperti menyembelih haiwan sebagai tanda kesyukuran terus dilupakan dan dianggap sebagai khurafat.

Ibarat sudah terhantuk baru hendak tersedar, begitulah halnya dengan nasib masyarakat Johor. Rumah tradisional ini telah dijadikan sebagai salah satu cadangan bagi mengatasi masalah kerosakan yang teruk akibat banjir yang kerap melanda negeri tersebut sejak akhir-akhir ini. Memetik kenyataan Menteri Besar Datuk Abdul Ghani Othman oleh Bernama, kerajaan negeri Johor akan mengetengahkan reka bentuk "Rumah Limas Johor" yang didirikan di atas tiang-tiang, untuk membina projek-projek perumahan di kawasan yang kerap dilanda banjir (Berita wilayah, Berita Selatan Mei, 24). Keadaan ini telah memberi nafas baru kepada rumah limas kerana setelah sekian lama dipinggirkan, barulah maksud seni binanya disedari oleh masyarakat moden pada hari ini. Rumah Limas, akan dibina menerusi projek-projek perumahan kerajaan negeri dan akan menggunakan konkrit dan bukan kayu berikutan harga bahan mentah berkenaan yang mahal di pasaran. Kerajaan negeri bercadang mengketengahkan reka bentuk itu pada tahun ini dengan harga di antara RM60,000 dan RM70,000 sebuah (Berita wilayah, Berita Selatan Mei 24).

Tambahan pula, usaha mempopularkan semula rumah limas juga sedang giat dijalankan bagi menerangkan kepada orang ramai tentang seni warisan tradisional Johor. Program-program seperti program merakyatkan seni budaya yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan (KeKKWa) dan Kerajaan Negeri Johor dilihat sebagai antara contoh usaha dan perlu diteruskan demi mempertahankan seni warisan dan kebudayaan negeri daripada hilang dimakan zaman.

3.0 KESIMPULAN
Sesungguhnya budaya, kesenian dan kesusasteraan dalam sesebuah negeri sebenarnya mencerminkan identiti negeri dan masyarakat negeri berkenaan. Oleh itu, keperluan untuk kita mempertahankan seni warisan tersebut amatlah dituntut bagi menghalangnya daripada hilang dimakan masa dan lenyap dipukul ‘badai’. Dalam seni bina tradisional rumah limas, langkah yang lebih drastik perlu diambil untuk memelihara dan memulihara saki baki rumah limas dan mengkomersialkannya untuk tatapan generasi masa hadapan. Jangkaan masa hadapan terhadap kewujudan rumah ini pada masa hadapan masih lagi kabur memandangkan minat serta kecenderungan generasi kini terhadap rumah limas semakin terpinggir. Oleh hal yang demikian, program pembudayaan seni warisan perlulah dijalankan dari masa ke masa untuk terus mempromosi rumah limas ke arena yang lebih global lagi.

LAMPIRAN
Buku
Asmad (1987). Johor: Siri Lambaian Nusa. Melaka: Associated Educational Distributors (M) Sdn. Bhd.

Ensiklopedia Malaysiana jilid 11

Mohamad Tajuddin Bin Mohamad Rasdi, Kamaruddin Mohd. Ali, Syed Iskandar Syed Ariffin, Ra’alah Mohamad dan Gurupiah Mursib (2004). Warisan Seni Bina Dunia Melayu Rumah-rumah Tradisi. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Rahmah Bujang dan Nor Azlin Hamidon (1998). Kesenian Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Suraya (1995). Johor Darul Takzim: Siri Tanah Airku. Kuala Lumpur: Penerbitan Hartamas.


Akhbar

Johor Tampil Reka Bentuk Rumah Limas Di Kawasan Kerap Alami Banjir. (2008, May 24). Berita Wilayah (wilayah selatan).


Laman web

Rumah Limas, dalam http://www.palembang.go.id/2007/?mod=12&id=35, diakses pada 18 Julai 2008.

Rumah Tradisional dan Perkampungan, dalam http://www.sumsel.go.id/seniBudaya.php?id=235#top, diakses pada 18 Julai 2008.

Rumah Tradisional Limas, dalam http://www.dipardass.go.id/index.php?page=content&label_mnu=rumah-tradisional-limas, diakses pada 18 Julai 2008.

Rumah Melayu Tradisional, dalam http://myschoolnet.ppk.kpm.my/pakatan/ictic/sejarah/rumah_tradisional/rumah.htm, diakses pada 18 Julai 2008.

Bencana Alam: “Sediakan Payung Sebelum Hujan”

Alam ialah gabungan keadaan-keadaan luaran yang mempengaruhi kehidupan setiap organisma (Zaini Ujang 1998: 1). Alam, secara relatifnya berhubung kait dengan tingkah laku manusia. Hal ini demikian bermakna, segala tingkah laku dan aktiviti manusia di muka bumi ini akan memberi kesan kepada alam. Fenomena alam sejak akhir-akhir ini mula menunjukkan perubahan yang drastik ekoran sifat rakus manusia. Keadaan ini telah menghasilkan ketidakseimbangan antara manusia dengan alam. Hasilnya, bencana pula yang menjelma. Fenomena ketidakseimbangan ini dibuktikan oleh penduduk Afrika Selatan yang kini sudah ‘pandai’ memakai baju sejuk dengan anak kecilnya riang bermain salji, warga Amerika dan Eropah lebih selesa berpakaian tipis akibat cuaca panas melampau, tidak ketinggalan juga beberapa siri taufan yang semakin kerap dan ganas, termasuk berstatus taufan raksasa menggegar negara China. Dalam pada itu, banjir yang berterusan banyak menelan korbannya bermula dari Pakistan, Habsyah, Korea sehinggalah ke India (http://www.yadim.com.my/Sains/SainsFull.asp?Id=83).

Laporan Penilaian Ke-4 (Perubahan Iklim 2007) Panel Antara Kerajaan Perubahan Iklim (IPCC) mendedahkan bahawa di peringkat global, suhu bumi telah meningkat sebanyak dua darjah dan kenaikan ini berbeza antara satu rantau dengan satu rantau yang lain. Kawasan Artik umpamanya, menjadi semakin panas pada kadar yang lebih pantas berbanding bahagian-bahagian lain dunia. Peningkatan suhu bumi ini akan memberi tindak balas langsung kepada bumi (http://www.yadim.com.my/Sains/SainsFull.asp?Id=8).

Kebanyakan bencana alam yang berlaku di serata dunia sering dikaitkan dengan pemanasan global. Perkara ini sangat membimbangkan walaupun secara hakikatnya, tidak semua bencana alam berpunca daripada peningkatan suhu bumi. Persoalan yang timbul; Mengapakah hal seperti ini boleh berlaku? Adakah dunia sudah semakin tua atau sudah sampai ke penghujungnya? Apakah yang akan terjadi jika keadaan ini berterusan? Inilah antara persoalan yang masih menjadi perdebatan hangat dalam kalangan saintis demi survival penduduk dunia yang sudah menjangkau lebih daripada enam bilion penghuni. Dalam era industri sains dan teknologi yang berkembang pesat, manusia mampu mengecapi nikmat kesejahteraan hasil hubungan mereka dengan alam sekitar. Dalam masa yang sama jugalah, manusia hampir lupa untuk mengamati dan peka terhadap pencemaran alam yang menyebabkan bencana alam berlaku.

Akibatnya, ketidakstabilan ekosistem menjadi bala bagi semua perlakuan tersebut. Secara umum, implikasi pemanasan global telah mencairkan ais di benua Antartika. Perkara ini diikuti oleh hujan luar biasa yang menyebabkan banjir besar serta menenggelamkan kawasan tanah rendah bumi dan pada masa yang sama, kawasan lain mengalami kekeringan. Kenaikan paras air laut, kemarau, puting beliung, ribut taufan, El-Nino, La-Nina, hujan asid, ribut salji, banjir kilat dan tanah runtuh merupakan antara senario bencana alam akibat kesan pemanasan global. Keadaan ini juga turut mempengaruhi kesihatan manusia dan menjejaskan habitat semula jadi.
Sebenarnya masalah ini sudah menjadi tumpuan dan perhatian dalam kalangan pengkaji sejak dahulu lagi. Melalui laporan yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada tahun 2001 menunjukkan bahawa suhu udara global telah meningkat 0.6 darjah celsius (1 darjah fahrenheit) sejak 1861. Menurut kajian IPCC, atmosfera bumi diramal meningkat sehingga mencapai 1.4-5.8 darjah celsius (2.5-10.4 darjah fahrenheit) dan paras laut pula dijangka naik antara 9 hingga 88 sentimeter (0.09-0.88 meter) pada tahun 2100. Terbaru, sidang kemuncak perubahan iklim IPCC yang diadakan di Paris menggambarkan senario masa depan bumi yang suram dan membimbangkan. Keadaan ini menunjukkan bahawa bumi sedang berhadapan dengan krisis bencana yang buruk pada masa hadapan. Masalah ini hendaklah ditangani secara global serta menuntut tindakan pencegahan yang lebih tegas bagi mengelak daripada menjadi lebih buruk (http://www.brunet.bn/news/pelita/21mac /tinjau.htm).

Perubahan iklim dunia telah banyak mengundang pelbagai masalah namun, jika kita renung dan teliti sedalam-dalamnya, kita akan dapati satu perkara yang perlu diambil kira adalah pada klausa 'memerlukan penelitian bersama'. Berhubung peningkatan kejadian bencana alam, 'memerlukan penelitian bersama' membawa maksud bahawa, isu bencana alam yang merupakan isu global ini perlu dibincangkan, difikirkan dan ditangani bersama-sama di peringkat bawahan hinggalah ke peringkat antarabangsa. Hal ini demikian kerana masalah bencana alam yang berlaku di seluruh dunia ini pernah, sedang dan akan dialami oleh semua negara. Oleh sebab itu, langkah-langkah bijak perlu dirancangkan bagi mengatasi masalah ini .

Bagaimanakah cara kita hendak menyelesaikan masalah di atas? Cara kita menjawab atau menyelesaikannya adalah bergantung kepada persepsi kita sendiri terhadap alam yang secara langsung akan mendedahkan cara hidup kita. Adakah cara hidup kita dapat membantu memulihara alam atau sebaliknya? Unit Pendidikan Persatuan Pencinta Alam atau Malaysia Nature Society (MNS) sering menerima pertanyaan sedemikian tentang cara-cara memulihara alam sekitar yang sepatutnya dilakukan oleh semua pihak. Tidak kurang juga yang bertanya tentang usaha yang perlu dilakukan oleh seseorang individu supaya dapat memulihara alam sedangkan masalah-masalah itu telah menjadi semakin rumit ( http://www.brunet.bn/news/pelita/21mac/tinjau.htm). Alam yang tidak dipelihara dan dipulihara akan membawa bencana.

Bencana adalah sesuatu kejadian yang berlaku secara mengejut, bersifat kompleks dan mengakibatkan kehilangan nyawa, kemusnahan kepada harta benda atau alam sekitar serta menjejaskan aktiviti masyarakat setempat. Bencana alam memerlukan pengendalian yang melibatkan sumber, peralatan, kekerapan dan tenaga manusia yang ekstensif daripada banyak agensi serta penyelarasan yang berkesan. Keadaan ini memerlukan tindakan yang kompleks dan melibatkan masa yang panjang (http://jkrputrajaya.gov.my/node/242).

Bencana alam datang dalam pelbagai bentuk dan saiz. Ada sesetengah bencana boleh dijangkakan manakala sebahagian lainnya tidak. Bencana alam telah berlaku di muka bumi ini sejak beratus-ratus tahun yang lalu, namun kejadian ini akan hanya dikenali sebagai bencana apabila melibatkan kehilangan nyawa manusia. Bencana yang datang akan meninggalkan kesan yang menggerunkan, jadi penting bagi kita mengetahui dan mempelajarinya. Bencana alam sebahagian besarnya berlaku akibat daripada proses semulajadi alam. Dalam keadaan tertentu, bencana alam juga boleh berlaku akibat daripada campur tangan manusia. Dalam kes yang lain, kesan-kesan bencana alam akan meningkat intensitinya akibat daripada tingkah-laku manusia ‘merobek’ bumi ini.

Di Malaysia, bencana alam jarang berlaku. Walaupun begitu, antara bentuk-bentuk bencana yang kerap direkodkan di negara ini adalah ribut petir, banjir kilat dan tanah runtuh. Sepanjang sedekad kebelakangan ini, terdapat beberapa peristiwa bencana alam yang mendapat liputan meluas seperti Tragedi Highland Tower (1993), Tragedi Pos Dipang (1996), Tragedi Ribut Greg di Sabah (1996) dan kejadian tanah runtuh di Gombak (2004), manakala tragedi hempasan ombak besar Tsunami pada 26 Disember 2004, merupakan yang pertama kali berlaku dan tidak mungkin kita semua lupakan (http://www.ikim.gov.my/v5/index.php?lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=383&cmd=resetall).

Tragedi-tragedi alam ini boleh dikaitkan dengan tingkah laku manusia di bumi ini. Ayat 41, surah Ar-Ruum menyatakan; "Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)" Ayat ini membuktikan bahawa bencana alam yang berlaku di muka bumi ini ada kaitannya dengan perilaku manusia yang tidak berhemah kepada alam sekitarnya (http://www.ikim.gov.my).

Walau bagaimanapun, kita tidak harus pasrah tanpa usaha. Payung perlulah disediakan bagi mengelak daripada basah buat kali kedua. Di dalam Al-Quran, Allah s.w.t. sering mengingatkan manusia untuk bersiap sedia. Ayat 71, surah An-Nisa' menyatakan "bersedialah dan berjaga-jagalah". Hal ini demikian membuktikan bahawa membuat persediaan sebelum sesuatu berlaku atau sebelum melakukan sesuatu bukanlah satu perkara asing bagi Islam (http://www.ikim.gov.my).

Sistem amaran awal bencana merupakan satu langkah yang diperlukan bagi mengelakkan masalah bencana alam berulang. Sistem ini akan membantu kita mengesan kemungkinan berlakunya bencana alam dengan lebih dahulu. Dalam kes bencana Tsunami misalnya, sistem tersebut boleh mengesan gegaran yang akan menyebabkan Tsunami berlaku. Sistem ini terdiri daripada unit-unit seismograf (alat pengesan gempa bumi), pengesan ombak dan alat DART. Alat DART inilah yang akan menilai dan melaporkan kewujudan dan intensiti ombak Tsunami selepas gempa bumi di lautan berlaku (http://www.ikim.gov.my). Sistem amaran ombak Tsunami di Lautan Pasifik telah terbukti berkesan menyampaikan maklumat berkaitan bencana ini. Misalnya di Jepun, sebelum pembinaan sistem ini, 14 kejadian Tsunami telah mengorbankan lebih 6000 nyawa, namun setelah diperkenalkan dengan sistem ini, daripada 20 kejadian Tsunami yang melanda, nyawa yang terkorban hanyalah seramai 215 orang sahaja.

Peranan sistem komunikasi juga dilihat amat penting terutamanya ketika menyalurkan maklumat. Sistem amaran awal ini tidak akan dapat berfungsi dengan baik jika jaringan komunikasi negara-negara di Lautan Hindi tidak cekap. Jaringan komunikasi penting bagi memastikan maklumat bencana dapat disampaikan secepat mungkin kepada negara-negara yang terlibat. Apalah gunanya sistem yang menelan belanja RM76 juta ini, jika maklumat yang diperolehi itu tidak dapat disalurkan kepada negara-negara penerima bencana.

Pembangunan sistem amaran awal ini juga mesti disertakan dengan program kesedaran awam. Orang ramai mesti dididik dengan maklumat yang tepat berkenaan bencana alam. Mereka mesti sedar akan kemungkinan bahaya yang bakal mereka hadapi dan cara berhadapan dengan bahaya tersebut. Program kesedaran ini juga akan menyokong kepada kejayaan sistem amaran awal yang bakal dibina kelak. Dengan program kesedaran dan pendidikan, orang ramai akan tahu cara untuk bertindak dalam keadaan bencana yang sedang melanda tanpa menimbulkan kejadian panik.

Selain itu, pengkajian tentang topografi tanah sebelum memajukan sesuatu kawasan juga penting bagi mengelak bencana alam (http://www.theborneopost.com/?p=11757). Para pemaju perumahan dan pusat komersial di negara kita perlulah mengkaji bentuk muka bumi ataupun topografi di kawasan yang akan dibangunkan terlebih dahulu bagi mengelak sebarang masalah serta bencana yang mungkin timbul pada masa hadapan. Kajian yang teliti mengenai keadaan topografi kawasan yang ingin dibangunkan amat penting bagi membantu pihak pemaju merancang pembangunan mereka. Hal ini demikian kerana, kesilapan mengukur kekuatan tanah akan menyebabkan bangunan yang dibina berhadapan dengan risiko runtuh akibat daripada hakisan tanah dan tanah runtuh. Contoh yang dapat dilihat adalah melalui tumbangnya Highland Tower pada tahun 1993 yang banyak meragut nyawa. Oleh yang demikian, pengkajian tentang kekuatan struktur tanah adalah perlu bagi mengelak bencana alam seperti tanah runtuh daripada berlaku.

Banjir berlaku tanpa memberi petunjuk awal kepada kita, namun apabila melanda, banyak kudrat yang terpaksa dikerah bagi membantu mangsanya. Banjir mengejut yang melanda negeri Johor sejak kebelakangan ini menyebabkan beberapa bandar di negeri berkenaan lumpuh. Oleh yang demikian, pengenalan kepada sistem peparitan yang lebih terkini adalah diperlukan bagi menjadikan sistem peparitan lebih efisen khususnya di kawasan-kawasan yang kerap dilanda banjir. Hasrat tersebut boleh dicapai melalui main peranan oleh badan-badan yang bertanggungjawab seperti Majlis Pembandaran dan Jabatan Peparitan dan Saliran. Sungguhpun begitu, perancangan yang teliti terhadap projek-projek berkaitan dengan sistem perparitan ini perlu dititik beratkan supaya projek-projek yang dirancang tidak menjadi nakhoda kasap, hujung hilang pangkal lesap. Sejumlah peruntukan yang besar juga perlu disediakan untuk menampung kos perlaksanaannya. Hal ini demikian bagi memastikan perancangan pembangunan ini berjalan lancar, menyeluruh dan dilakukan dengan teliti.

Walaupun pelbagai langkah yang diambil untuk mengelak bencana daripada berulang buat kali kedua, hal ini demikian tidak bermakna jika kesedaran orang awan diabaikan. Oleh yang demikian, kesedaran serta amalan bersiap sedia sebelum berlaku bencana adalah satu tindakan yang perlu bagi mengelak perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Untuk itu, peranan semua pihak khususnya badan-badan yang terlibat seperti Jabatan Penerangan Negara, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Pihak Berkuasa Tempatan haruslah dikerah bagi memberi pengetahuan dan didikan tentang langkah yang sewajarnya diambil sekiranya bencana melanda. Kempen-kempen kesedaran dan penyebaran maklumat perlu juga dilakukan khususnya di sekolah-sekolah dan di tempat-tempat tumpuan orang ramai. Penggunaan jaringan internet harus dimaksimumkan bagi memberi pengetahuan dan panduan kepada pengguna. Contoh terbaik yang ada sekarang adalah menerusi laman Jabatan Penerangan Negara yang ada menerangkan definisi bencana, jenis-jenis bencana, langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengurangkan risiko bencana serta badan-badan yang boleh diharapkan jika bencana berlaku.

Selain itu, penyelidikan dan pemantauan terhadap alam sekitar juga perlu dilakukan secara berterusan agar sebarang fenomena bencana alam tidak mendatangkan risiko yang tinggi kepada kehidupan sejagat. Mungkin kaedah pendekatan mesra alam perlu diberi penekanan dalam setiap aspek kehidupan. Pengurangan pengeluaran gas-gas karbon monoksida ke atmosfera di samping usaha-usaha pemeliharaan dan penanaman semula hutan dilihat dapat membantu mengurangkan risiko kerosakan pada lapisan ozon. Negara kita masih lagi mempunyai antara 70 hingga 75 peratus kawasan tanah yang masih diliputi hutan. Hutan memainkan peranan penting dalam persekitaran, pembangunan, kemasyarakatan, ekonomi dan menyumbang kepada kestabilan ekologi negara ini. Pengenalan kepada akta yang lebih tegas dilihat perlu bagi memantau pencemaran, menilai keadaan alam sekitar, memantau pengurusan bahan buangan sisa toksik, dan bencana alam.

Penubuhan Pusat Pengurusan Bencana juga dilihat sebagai satu langkah positif kerajaan bagi melihat keperluan dan persediaan menghadapi bencana. Kebiasaanya, bencana datang tanpa melaungkan amaran. Oleh yang demikian, amalan sediakan payung sebelum hujan dilihat sebagai sesuatu yang dituntut supaya tidak timbul kekalutan dan kepincangan sewaktu mengurus bencana. Selain itu, Penubuhan Tabung Bencana, penting sebagai persediaan jika sesuatu bencana melanda negara. Peranan Jabatan Alam Sekitar dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan iaitu mentadbir dan menguatkuasa undang-undang berkaitan dengan alam sekitar juga dilihat mampu mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang berhubung pengurusan alam sekitar di negara kita.

Secara keseluruhannya sikap jujur dan telus ketika menjalankan tugas amat diperlukan supaya birokrasi pengurusan pada semua peringkat pentadbiran berjalan dengan lancar dan dipercayai oleh warganegaranya. Selain itu juga, kesedaran orang ramai tentang kepentingan menjaga alam sekitar juga penting bagi menjamin kestabilan ekosistem alam sekitar. Selagi ada perancangan baik bagi mengawal segala kebarangkalian terhadap bencana alam, maka segala perancangan perlu dilaksanakan dengan sempurna. Oleh yang demikian, langkah untuk mengawal kejadian bencana alam perlulah lebih komprehensif dan lebih serius terhadap keseimbangan dan pembangunan yang lebih mampan, di samping mengkoordinasikan pendekatan secara struktur.